Prva nagrada na Međunarodnom urbanističko-arhitektonskom konkursu pripala timu pod rukovodstvom doc. dr Svetlane Perović

Na međunarodnom Konkursu za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine, u Podgorici, koji je raspisao Glavni grad Podgorica  u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, prva nagrada je pripala timu pod rukovodstvom doc. dr Svetlane Perović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.