Rade Jolić – Odvikavanje

 

 

 

Rade Jolić je rođen 20. 02. 1972. godine u Beranama. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Prištini. Dobitnik je Vidovdanske povelje za Rade Jolic 200najbolje književno ostvarenje za 1998. – Priština i treće nagrade književnog časopisa Naša reč iz Leskovca, 1995. Takođe, za svoj književni rad dobio je više priznanja i zahvalnica.

Do sada, Jolić je objavio zbirku pjesama IZNENADI ME i elektronsko izdanje drame VERONIKA. Njegova poezija se nalazi u zbornicima: ALMANAH 1 (Nova poetika, Beograd, 2011.), MORE NA DLANU (Kultura snova, Zagreb), STIHOM GOVORIM II (Bijelo Polje, 2013.), IZ ISTOG KORENA (SKC – Priština, 1995.), a zastupljen je i u antologiji beranskog pjesništva BERANSKI TRAGOVI (Centar za kulturu, Berane i TOKOVI, 2012.)

Pjesme su mu objavljene i na mnogim internet stranama: Montenegrina, Nova poetika, Glas poezije, Poezija SCG i dr.

Živi i radi u Beranama.

 

 

Odvikavanje - naslovna

 
 

“…Svakog dana
Prizivam Boga
I prilažem sebe
Ali mu ne trebam
I svakog dana se
Spremam
Za naredni dan…”

 
 

ODVIKAVANJE

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANICU DA BI OTVORILI SADRŽAJ KNJIGE

Odvikavanje - naslovna