Saopštenje Dječijeg žirija XX Kotorskog festivala pozorišta za djecu

 

 

Saopštenje Dječijeg žirija XX Kotorskog
festivala pozorišta za djecu

 

 

Dječiji žiri XIX Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koji čine Mihaela Moškov, Jovana Lazović, Miljana Krivokapić, Bojana Janković, Marija Todorović, Ivan Kašćelan, Vasilije Čolan, Krsto Kustudić, Miloš Kašćelan i Nikola Vujičić dodjeljuje prvu, drugu i treću nagradu za predstavu u cjelini, i to:

Prvu nagradu predstavi „Kuće klovnova“ Lutkarskog pozorišta Merlin iz Atine za tematizovanje anksioznosti, otuđenosti i mehaničnosti života savremenog čovjeka na izuzetno upečatljiv, hrabar i beskompromisan način. Svi scenski elementi predstave – lutke i njihova animacija, svjetlo, muzika, itd. prožimaju se i nadopunjuju, gradeći jedinstvenu tragikomičnu atmosferu. Kroz niz iščašenih situacija, iskošenosti i paradoksa posreduje se realno i istinito osjećanje gorkog egzistencijalnog beznađa, koje je dominantan ukus svjetske savremenosti, čime predstava postaje i veoma angažovana kritika života koji robuju navikama i rutini.

 

 

Drugu nagradu predstavi „Škola rokenrola“ pozorišta Boško Buha iz Beograda, za idejnu angažovanost i promovisanje ideja akcije i bunta protiv okoštalosti sistema i sopstvene inertnosti. Takođe, sa formalne strane predstava je posebna zbog angažovanja mladih amatera, polaznika beogradskih škola glume, muzike i pjevanja, čiji nastup posreduje eruptivnu, čistu energiju, koja je u potpunosti u funkciji ideja predstave, odnosno podrške čistoj slobodi i pobune protiv konformizma.

 

 

Treću nagradu predstavi „Dobro drvo“ Gradskog pozorišta iz Podgorice, za iskrenu i dojmljivu predstavu, koja se dječijoj publici obraća ozbiljno i sa poštovanjem, bez nipodoštavanja, površne didaktičnosti i lakrdijašenja. Ona govori o davanju, primanju, ljubavi, prijateljstvu i prolaznosti, i prožeta je dubokom tugom, ali i utjehom. Na taj način tiče se dječije (ali i odraslih) stvarnosti, svakodnevica koje nose i bolne elemente, postavlja bitna pitanja i daje impuls za razmišljanje, ne izostavivši pri tome estetski doživljaj, kroz odličnu glumu, jednostavnu scenografiju i upečatljive songove.

 

 

SAOPŠTENJE SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE ASSITEJ-A

U okviru Kotorskog festivala pozorišta za djecu, 09. jula 2012, godine u 12 h u press Sali Kulturnog centra „Nikola Đurković“ u Kotoru, održana je osnivačka skupština crnogorskog centra ASSITEJ, koji će se uskoro kandidovati za punopravno članstvo u međunarodnoj ASSITEJ mreži.

Imajuću u vidu činjenicu da se pozorišna umjetnost izražava univerzalnim jezikom i da posjeduje potencijal da poveže i izvrši uticaj na velike grupe ljudi širom svijeta, kao i ulogu koju pozorište može da odigra po pitanju razvoja umjetničke edukacije mladih generacija, 1965. godine, na inicijativu UNESCO-a formirana je autonomna međunarodna organizacija pod nazivom Međunarodna Asocijacija Pozorišta za djecu i mlade. Asocijacija je poznata pod akronimom ASSITEJ (Association International du Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse) i danas djeluje kroz 80 nacionalnih centara širom svijeta i okuplja hiljade profesionalnih pozorišta, festivala, institucija i pojedinaca. Jedna od potpisnica osnivača 1965. god. bila je i tadašnja SFRJ. Nakon devedesetih, u kojima su obustavljene aktivnosti i prekinuto članstvo, usljed raspada zemlje, ratova i sankcija, 2003. ponovo je osnovan nacionalni centar ASSITEJ Srbije i Crne Gore, koji od 2008. djeluje kao ASSITEJ Srbija, dok Crna Gora do sada nije osnovala svoj nacionalni centar i obnovila članstvo i saradnju.

Skupštini su prisustvovali brojni pojedinci i predstavnici kulturnih institucija, koji se na različite načine profesionalno bave pozorištem za djecu i mlade u Crnoj Gori, kao i dječijom i omladinskom kulturom uopšte. Skupštini je prisustvovala i Diana Kržanić Tepavac, predsjednica IO ASSITEJ centra Srbija, kao i Donka Špiček, predsjednica skupštine srbijanskog ASSITEJ-a i Ljubivoje Ršumović, jedan od osnivača, koji su govorili o iskustvima, značaju i uticaju ASSITEJ centa Srbija. Na sastanku je bilo riječi o nezadovoljavajućem stanju o oblasti kulture i pozorišta za djecu i mlade u Crnoj Gori, kao i o mogućim strategijama razvoja i konkretnim akcijama koje bi trebalo preduzeti u narednom periodu. Za predsjednika Skupštine izabran je Petar Pejaković, a za predsjednicu Upravnog odbora Maja Mrđenović. Prema riječima Petra Pejakovića, Kotorski festival pozorišta za djecu biće stručna i tehička podrška organizaciji u začetku.

Cilj crnogorskog centra ASSITEJ jeste da postane krovno udruženje svih koji se bave pozorištem za djecu i mlade u Crnoj Gori, te da uspostavi trajnu i čvrstu saradnju sa ministarstvima kulture i prosvjete, kao i da aktivira i podstakne međunarodnu saradnju. Takođe, ciljevi centra jesu motivisanje pozorišnih stvaralaca da se aktivno uključe u podizanje kriterijuma kvaliteta i postizanje bolje vidljivost kako pozorišne umjetnosti za dječju i mladu publiku tako i dječje i omladinske kulture uopšte; te kontinuirano informisanje stručne i šire javnosti o značaju, uticaju i o dostignućima pozorišta za djecu i mlade u njihovom ličnom, ali i ukupnom društvenom razvoju.

Pres služba Kotor Arta-a