Split – Otvorena izložba „Premijere 66“ Lidije Nikčević

 

 

U četvrtak, 5. jula 2018. godine, u izložbenom prostoru Loggia, Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu otvorena je izložba PREMIJERE 66 crnogorske akademske slikarke Lidije Nikčević.

Izložbu je otvorio Viktor Popović, redovni profesor na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Lidija Nikčević je ovom izložbom, kako ističe kustos Jakov Andro Škomrlj, uvela pojam „patologije grada“. “Njezine slike istovremeno nude suptilan komentar gradova u kakvima živimo prikazom građevina koje djeluju lišene stanovnika i gradnjom dojma neživog objekta koji samom pojavom paradoksalno može djelovati zastrašujuće živo”.

Škomrlj je takođe zapisao da autorka građevine interpretira kao opresivne i toliko velike da idu van okvira slike, a navodi ih kao „postapokaliptične, melankolične i hladne“, dodajući da Lidija Nikčević želi istaći ‘naklonost’ skladnim i stabilnim, strogo geometrijskim formama.

Izložba “Premijere 66” otvorena je za posjetioce do 13. jula 2018.

Organizatori projekta su Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata – Split, Umjetnička akademija u Splitu kao i Filozofski fakultet u Splitu.

TEKST kustosa:

Postaviti formu iznad sadržaja nekima je trn u oku ali isto tako se može efikasno koristiti, naglašavajući stilsko formalno do te mjere da postane vizualno pamtljivo.

Na ovoj izložbi je funkcija stila primarna, jer kako autorica kaže „pročišćenjem, reduciranjem i stiliziranjem tj. slikarskom transformacijom fotografskog predloška u sliku, motivi moderne arhitekture bivaju pogodno sredstvo za ispitivanje osnovnih elemenata jezika likovnosti: odnosa boja, tekstura i oblika na platnu“. Preko njih autorica želi istaći ‘naklonost’ skladnim i stabilnim, strogo geometrijskim formama. Jedan od ciljeva slikarice je „naizgled neinteresantne prizore učiniti likovno relevantnim“, a to je i počinjeno uz odabir čistih jarkih boja, geometrijski skladnih oblika i vidno naglašenih dijagonalnih i vertikalnih perspektiva.

Drugi aspekt koji autorica nikako ne želi zapostaviti je osobni doživljaj atmosfere i ambijenta odabranog urbanog prostora koji prenosi kroz djela. „Split 3“ je stanovnicima grada pod Marjanom sinonim za socijalističku, modernu arhitekturu, te zadnji prostorno-planirani urbani segment grada Splita. Njegove su velike građevine kontrast tipičnom poimanju Splita – moru i obali. Stoga su građevine tog razdoblja odličan predložak obzirom na njihov status, to jest, obzirom na njihovu estetsku prepoznatljvost. Autorica je te građevine interpretirala kao opresivne i toliko velike da idu van okvira slike, a navodi ih kao „postapokaliptične, melankolične i hladne“.

Lidija Nikčević je uvela pojam „patologije grada“ – njezine slike istovremeno nude suptilan komentar gradova u kakvima živimo prikazom građevina koje djeluju lišene stanovnika i gradnjom dojma neživog objekta koji samom pojavom paradoksalno može djelovati zastrašujuće živo.

Jakov Andro Škomrlj

Biografija:

Lidija Nikčević rođena je 1992. godine u Nikšiću. Osnovni i postdiplomski-specijalistički studij slikarstva završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore u Cetinju, u klasi profesora Branislava Sekulića. Trenutno je na magistarskim studijama na istom fakultetu, u klasi profesora Ratka Odalovića. Studijski je boravila u Slovačkoj na Akademiji lijepih umjetnosti i dizajna u Bratislavi. Trenutno studijski boravi na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, na Slikarskogm odsjeku u klasi red. prof. Viktora Popovića. Imala je sedam samostalnih i više skupnih izložbi od kojih izdvajamo samostalnu izložbu Estetika urbanog ambijenta u Centru Savremene umjetnosti Crne Gore (2016.), kao i skupnu izložbu “Prieskum” u Bratislavi (2017.). Dobitnica je brojnih studentskih nagrada među kojima su: Godišnja nagrada FLU Cetinje, Plaketa Univerziteta Crne Gore, Atlas stipendija i druge.

www.lidijanikcevic.weebly.com

Voditelji projekta:

Helena Petrinović, Viktor Popović, Vedran Perkov, Ivana Poljak, dr.sc. Dalibor Prančević, Ivana Meštrov