Tivat – Izložba „Ikone najpoznatijih pravoslavnih svetaca/ica koji se slave u Crnoj Gori”

 

 

Galatea Gallery i JU Muzej i galerija Tivat priređuju izložbu „Ikone najpoznatijih pravoslavnih svetaca/ica koji se slave u Crnoj Gori”.

Postavku u kapelici Sv. Mihovila, koja se nalazi u kompleksu ljetnikovca Buća u Tivtu, u neđelju 08.07.2018. godine u 21 sat otvoriće menadžer Opštine Tivat gdin Marko Petričević.

Izvod iz predgovora u katalogu Dr Aleksandra Čilikova, istoričara umjetnosti:
„Ikone (grčki: eikon/slika, lik..), kao reprezentativni izraz likovne umjetnosti hrišćanskog srednjeg vijeka, predstavljaju djela sa isključivo religioznom tematikom/likove Hrista, Bogorodice, proroka, svetitelja i svetiteljki, te ilustracije brojnih događaja iz istorije hrišćanstva. U danas uobičajenoj terminologiji pojam ikone se prvenstveno odnosi na ostvarenja iz domena štafelajnog slikarstva karakteristična, dominantno za umjetnost pravoslavnog Istoka/proizašle iz grandiozne slikarske tradicije vizantijske umjetničke kulture.
Zlatno doba umjetnosti izrada ikona predstavljao je period srednjeg vijeka. Nakon propasti Vizantijskog carstva i turskih osvajanja djelova jugoistočne Evrope, Bliskog istoka i sjeverne Afrike, ikona u novim političkim okolnostima ne gubi na značaju o čemu svjedoče brojna djela nastala tokom Novog vijeka.

Umjetnost slikanja ikona aktuelna je i danas o čemu svjedoče i djela – kanonski opravdana, slikarski kvalitetna i sa notom ličnog pečata – koja se predstavljaju publici u kapelici Sv. Mihovila u kompleksu ljetnikovca Buća u Tivtu.”