Tivat – Izložba Vojislava Klačara

 

 

Otvaranje izložbe Vojislava Klačara, pod nazivom “5 kuća: 1 puta 1 puta 3”, biće upriličeno u Muzeju i galeriji Tivat, u petak 16. februara 2018. godine.

Vojislav Klačar je umjetnik aktivan u oblasti višemedijskog stvaralaštva. Njegova višegodišnja umjetnička praksa Kraljevina Koreta obuhvata: skulpture, crteže, digitalne slike, Internet prezentacije, video radove, performanse, dramske tekstove i pozorišne instalacije. Od 1995. godine Klačar živi i radi u Beogradu. Kraljevina Koreta je izlagana na Oktobarskom salonu u Beogradu, a predstavljena je i publici u Helsinkiju, Lajpcigu, Berlinu, i to u formi izložbi, predstava, radio drama, itd.

Radovi koji će biti izloženi u Muzeju i galeriji Tivat segment su Kraljevine Korete, koju čini kontinuirana praksa izvođenja političkih procesa unutar ove imaginarne države. Za njihove potrebe nastaju i mijenjaju se: političke partije i koalicije, njihovi programi, članovi, različiti dokumenti, sheme, mape, grbovi, odnosno, artefakti kao što su: kolaži, crteži, skulpture, tekstovi, itd.

O njegovom radu Janko Ljumović je zapisao: “Koreta maštovito izaziva atmosferu nastajanja umjetničkog djela, poziv da joj svjedočimo prije nego da je posmatramo. Ona nas čini sudionicima i koliko god bila određena i teorijski razvijena kroz postojeći i novi niz događaja, uzbudljivo otvara nova čitanja i suočavanja sa praktičnim pitanjima građanstva XXI vijeka, o kome danas malo ko govori i razmišlja, jer se čini da je to zaokružen narativ, i neka davno osvojena sloboda. Politika i na globalnom i na lokalnom nivou svjedoči da to nije tako, i da je elita sve manje vidljiva u političkom diskursu, da nemamo jasne obrasce djelovanja koji proizvode vrijednosti, da se podižu nove ili aktuelizuju stare granice, da jača ksenofobija, da je na djelu intenzivna revizija istorije u interesu novih političkih elita, da lijepa umjetnost sve više radi za nacionalnu stvar, da susjedi ipak nijesu toliko dobri kao što mislimo, i da prostor autonomije uvijek može zauzeti pragmatičan političko-partijski kosenzus.”

Dok je njegov dugogodišnji saradnik prof. dr Vlatko Ilić  zapisao: “Na tragu takvih, avangardnih i neoavangardnih tendencija, i u duhu aktuelnih promišljanja savremenog sveta i čovekovog mesta u njemu nastaje i Kraljevina Koreta, višegodišnja umetnička praksa Vojislava Klačara. Ova imaginarna država gotovo kao da postoji sama od sebe, dok Klačar kreira situacije u kojima se život Korete ukršta sa onom realnošću koja još uvek nije njena. Jer Koreta izrasta iz isečaka iz novina, buke javnih govora i fetišizovanih političkih rituala – ona je praksa prisvajanja, intimna igra preoblikovanja građe spektakla javne sfere koja je postala čist simulakrum društvenog života. A situacije ukrštanja jesu izložbe, javna izvođenja, pozorišne instalacije, kao i manje formalni susreti, razgovori i kretanja po teritorijama Korete.”

Ovo je prvi put da se Klačar predstavlja crnogorskoj publici, izložbom koju će u 19 časova otvoriti Janko Ljumović. Posjetioci će imati priliku da posjete ovu izložbu do 01. marta.