Treći regionalni konkurs za najbolju kvir priču – Živjeti kvir život

TEMA KONKURSA

Ideal za dostizanjem slobode čini nam se danas bliži nego ikad ranije, a u isto vrijeme predaleko. Ljudska prava LGBTQ+ osoba još uvijek se krše širom svijeta, a cijela zajednica je u opasnosti usljed svakodnevne diskriminacije i verbalnih i fizičkih napada. U godini u kojoj nastavljamo da potvrđujemo važnost vidljivosti LGBTQ+ zajednice tražimo priče koje slave jedinstveni i neponovljivi kvir život.

Na Treći konkurs treba slati kratke priče s kvir tematikom koje do sada nisu objavljene. Pravo učešća na konkursu imaju svi/e autori/ke koji pišu na crnogorskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Autori/ke mogu poslati samo jednu priču obima do 10 000 karaktera sa proredima.

NAGRADA

Autori/ke najboljih priča biće nagrađeni novčanim nagradama u iznosu od:

400 eura za prvu,

300 eura za drugu i

200 eura za treću nagradu.

O nagradama odlučuje žiri koji čine kompetentni književnici/ce i teoretičari/ke i članovi/ice organizacije Queer Montenegro. Odluku o najboljim kratkim pričama na osnovu izbora žirija donijeće Upravni odbor organizacije Queer Montenegro.

Queer Montenegro ima pravo na objavljivanje nagrađenih, kao i ostalih priča koje pristignu na Konkurs. Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje ustupaju svoja autorska prava Queer Montenegru bez nadokande.

Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje odriču se autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju Queer Montenegra.

Autori/ke nagrađenih priča odriču se autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju izdavača kog Queer Montenegro odabere.

Konkurs je anoniman.

NAČIN PRIJAVE

Autori/ke šalju dvije zasebne koverte. U prvoj koverti (sa naznakom ,,Za Konkurs Živjeti kvir život”) dostavlja se 5 odštampanih primjeraka kratke priče, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj zatvorenoj koverti (sa naznakom ,,Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta i kontakt podatke autora/ke koji uključuju poštansku adresu, imejl adresu i broj telefona.

Koverte sa rješenjem/nazivom šifre biće otvorene u prisustvu svih čanova/ica žirija po donošenju finalne odluke o nagrađenim pričama koje će ući u izbor za objavljivanje.

Tekstove je potrebno dostaviti zaključno sa 29.februarom 2020. g. na adresu:

Queer Montenegro

Marka Miljanova 42
81000 Podgorica
Crna Gora
Sa naznakom: Za konkurs “Živjeti kvir život”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 + one =