Trst – Međunaridna izložba “In the sea of intimacy” tj. “Nel mare dell intimita”

 

1996. godine Gradski muzej “Mirko Komnenović”, tadašnji Zavičajni muzej, vodio je prva sistematska podmorska istraživanja potonulog broda na Rt-u Kabala, pored Rosa. Nakon prve faze istraživanja utvrđeno je da se radi o brodolomu tipa broda galeon koji je nosio luksuznu keramiku porijeklom iz Iznika sa kraja 15. i početka 16.vijeka. Brod je bio naoružan sa najmanje 4 topa tipa bombarde, velike razorne moći, od kojih je jedan donesen u muzej, konzervisan i izložen. Keramika i kalajno posuđe su najvjerivatnije bili namjenjeni za trgovinu.

Na inicijativu kolega iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a po pozivu Claudie Pizzinato iz Trsta, Gradski muzej je učesnik međunaridne izložbe “In the sea of intimacytj. “Nel mare dell intimita” http://www.nelmaredellintimita.it/ koja će se održati od 17.12.2017.g. do 01.05.2018. godine u Trstu. Gradski muzej učestvuje sa sedam predmeta sa lokaliteta Rt Kabala, 4 keramičke zdijele, 2 mesingana recipijenta i staklenom stopom posude.

Muzej se ovom prilikom zahvaljuje na saradnji oko obimnog posla slanja kulturnih dobara na ovu izložbu: Ministarstvu kulture Crne Gore, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, Privrednoj komori Crne Gore kao i specijalizovanoj kompaniji za prevoz umjetnina Kunsttransu iz Beča.

Izlaganjem ovih eksponata, šira evropska javnost će bliže biti upoznata sa reprezentativnim  kulturnim dobrima kojima raspolaže naš muzej a samim tim i Herceg Novi kao i država Crna Gora.