Uspostavljen monitoring nad lokalitetima podvodne kulturne baštine

 

Ministarstvo kulture CG

 

 

Ministarstvo kulture je uspostavilo saradnju sa Zajedničkim operativnim timom, koji čine predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, Mornarice Vojske Crne Gore i Sektora Granične policije – Sektor jug, na vršenju monitoringa nad lokalitetima podvodne kulturne baštine.

Zajednički operativni tim, koji je formiran je na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji u oblastima  sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole mora, vršio je tokom ljetnjih mjeseci monitoring nad lokalitetima u crnogorskom podmorju.

Praćenje stanja podvodne baštine je pilot projekat, koji će doprinijeti zaštiti i očuvanju našeg nasljeđa, a koji će se nastaviti i u narednom periodu, uz korišćenje ljudskih i materijalno-tehničkih resursa svih subjekata.