Vuko Bezarević – Kritičke refleksije

 

Književno-istorijski tekstovi Vuka Bezarevića, nakon što su prošle skoro tri decenije od njegove smrti, prvi put se objavljuju objedinjeno. Ova knjiga, bez sumnje, potvrđuje činjenicu kako vrijedna ostvarenja, sa protokom vremena, sve više dobijaju na značaju.

Tu vrijednost književne zaostavštine autora prepoznali su priređivači knjige i, uz angažovanje Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja i Savjeta manifestacije DANI HUMORA I SATIRE “Vuka Bezarević”, u saradnji sa Vukovom porodicom, pripremili su i realizovali ovo izdanje.

 

Vuko Bezarevic - Kriticke refleksije - korice

Vuko Bezarevic - Kriticke refleksije - impresum

Vuko Bezarevic - Kriticke refleksije - knjizevno istorijski ogledi

Vuko Bezarevic

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU,
DA OTVORITE KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE

Vuko Bezarevic - Kriticke refleksije - korice