XII Međunarodni festival umjetničke muzike Espressivo – Koncert Ha – Young SulKoncertom 27 jula 2019 pijanistkinje Ha-Young Sul, nastavlja se XII  Međunarodni festival umjetničke muzike Espressivo.

Ha – Young Sul nastupa kao solista i u okviru kamernih ansambala.  Profesorca je klavira i osnivač mnogih projekata koji promoviše najvisočija dostignuća savremenog pijanizma.  Duboko je posvećena i promociji savremenih švedskih kompozotora od kojih posebno izdvaja Rolfa Martinssona.  Diplomirala je na Kraljevskom danskom muzičkom konzervatoriju u Kopenhagenu. Svoje usavrašavanje nastavila je potom u klasama: Tome, Ernst, José Ribera, Anne Öland, Amalie Malling, Fredrich Gurtler;  na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu  u klasi prof. Christoffer Elton kao i na  Konzervatorijumu Musique de Genève u Švajcarskoj gdje je dobila najvisočije ocjene koncertnog izvođača kod prof. Dominiquea Merleta. Učestvovala  je na  brojnim majstorskim kursevima kod renomiranih umjetnika poput:  Hans Leygraf, Yoheved Kaplinsky, Stanislav Ioudenitch, Pnina Salzman. Sa velikim uspjehom nastupa u Skandinaviji, Evropi, Izraelu, Južnoj Koreji, Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Njene koncerte emitovali su BBC, Radio Suisse i Švedska državna televizija. Duboka promišljenost njenog muzičkog jezika sasvim sigurno je iznova preporučuje auditorijumu i muzičkoj kritici. Upravo savršena koncentracija i nepogriješiva intuicija, čini  njen umjetnički izraz interesantnim i svježim. Bogatom tonskom paletom i besprekornim tušeom, interpretirajući djela transcedentalne težine, pružiće vam često osjećaj bestežinskog stanja. Interpretacija Ha Young Sul je otvorena, živog duha, i denuncira sve fiziološko u muzici.

Koncert počinje u 21 čas u Svečanoj Sali “Ivan Crnojević” na Cetinju. Na program su djela: Betovena, Šopena, Debisija.  Ulaz je Slobodan.