XV Crnogorski festival humora, satire i karikature – KONKURS

 

Crnogorski festival humora satire i karikature u Danilovgradu

 
 
 

XV CRNOGORSKI FESTIVAL HUMORA, SATIRE I KARIKATURE

 

 

 

Kulturno-informativni centar „Bijeli Pavle“ – Danilovgrad

 

r   a   s   p   i   s   u   j   e

 

K  O  N  K  U  R  S

za:

aforizme, kratku satiričnu priču i
karikaturu

 

Radove (do 15 aforizama i jednu kratku priču – ne dužu od jedne stranice) slati na adresu: Centar zaa kulturu 81410 Danilovgrad, a karikaturu, u rezoluciji 150, na e-mail: draganmitov@yahoo.com. Rok za prispjeće radova je 05. 10. 2014. godine. Radovi pristigli po isteku ovog roka neće biti razmatrani.

     Aforizme i priču slati pod šifrom (rješenje šifre u posebnoj koverti).

     Tema za karikaturu:  „Zabranjeno voće“

Organizator će nagraditi autora najboljeg rada u svakoj od kategorija. O dodjeli nagrada odlučiće tročlani žiri.

Završno veče festivala održaće se 25. oktobra (subota), u sali Centra za kulturu u Danilovgradu, sa početkom u 20 h.