Zagreb – Predstavljanje knjige Političko-ekonomski ogledi

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“

organizuju predstavljanje knjige:

BOGOMIR KOVAČ

Političko-ekonomski ogledi   

(13. kniga u biblioteci LUČA, izdavači – Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Disput d.o.o.)

12. 2. 2019. s početkom u 19h Crnogorski dom, Trnjanska cesta 35, Zagreb

UČESTVUJU:

prof. dr. sc. VOJMIR FRANIČEVIĆ

dr. sc. PETAR POPOVIĆ

prof. dr. sc. BOGOMIR KOVAČ

prof. dr. sc. DRAGUTIN LALOVIĆ

„Razumijevanje ekonomije, politike, tržišta i države, kapitalizma i socijalizma temeljni su problemski sklopovi ovih političko –
ekonomskih ogleda. U knjizi su sabrani tekstovi koji su napisani u četiri desetljeća, a zajednička im je osnovna spoznajna intencija razvijanja teorijske analize i analitičke konkretizacije političko – ekonomskog polja tržišnog društva, prožetog ekonomskim, političkim i socio- kulturnim odnosima.

Prema logičkoj strukturi argumentacije i povijesnom redoslijedu nastanka ovih ogleda, knjiga sadrži tri dijela:

U prvom su izložene političko- ekonomske spoznaje o propasti socijalizma; u drugom o tegobama tranzicije, a u trećem o problemima suvremenog kapitalizma…“

BOGOMIR KOVAČ, istaknuti je slovenski politekonomist, sveučilišni profesor, angažirani intelektualac i publicist.

Rođen je 12. 11. 1952. u Celju u učiteljskoj obitelji. Gimnaziju je pohađao i završio u Kamniku, Ekonomski fakultet u Ljubljani.

Doktorirao je 1985. 

Na svom fakultetu nosilac je ovih kolegija: na dodiplomskom studiju – „Temelji ekonomije“,

„Ekonomska filozofija“, „Institucionalna ekonomika“; na postdiplomskom studiju- „Comparative Economic and Business Systems“, „Economics and Environmental Managment“, „Regionalna ekonomika okoliša“, „Corporate Governance and Economics“, „Ekonomika okoliša“.