Završeni izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

 

 

KANDIDATI UDRUGA ČLANICA NACIONALNE ZAJEDNICE CRNOGORACA HRVATSKE NA ČETVRTIM IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U RH  ODRŽANIM 31. 5. 2015. OSVOJILI PREKO 95% MANDATA

 

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj održani su 31. 5. 2015.

Četvrti put (od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2002.) pripadnici nacionalnih manjina u RH birali su članove vijeća i predstavnike svoje nacionalne manjine u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Sukladno odrednicama Ustavnog zakona i broju pripadnika u tim jedinicama, po Popisu iz 2011. godine, brali su se članovi vijeća (15 na gradskoj i 25 na županijskoj razini – ako broj pripadnika prelazi 300 u gradu i 500 u županiji) i predstavnici (ako je broj manji od 300 odnosno 500 a veći od 100).

I na ovim izborima, kao i na prethodna tri ciklusa kandidati, Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i njenih članica osvojili su preko 95% mandata.

Od 125 izabranih kandidata 119 su iz NZCH i njenih članica. Evidentno je da crnogorska udruženja koja nijesu članice NZCH ni ovaj put nemaju predloženu  niti jednu listu za VIJEĆA (15 ili 25) što jasno govori o brojnosti, ulozi i utjecaju u sredinama u kojima djeluju.

Vijeća su izabrana u ZAGREBU, PRIMORSKO GORANSKOJ ŽUPANIJI, ISTARSKOJ ŽUPANIJI – po 25 članova;

Gradovima: SPLITU, RIJECI, PULI – po 15 članova;

i predstavnici u ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI, ZADARSKOJ ŽUPANIJI, SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, OSJEČKO BATANJSKOJ ŽUPANIJI, DUBROVAČKO NERETVANSKOJ ŽUPANIJI I GRADU OSIJEKU – po 1 predstavnik.

 

Prilog:
Danilo Ivezić, dipl. politolog