Zimska scena Barskog ljetopisa – Izložba slika Ibrahima Kurpejovića

 

 

Izložba slika Ibrahima Kurpejovića biće otvorena u četvrtak, 12. aprila 2018. godine, u Dvorcu kralja Nikole, u okviru likovnog programa zimske scene Ljetopisa. Izložbu će, u 19h, otvoriti dr Anastazija Miranović, selektorka programa i istoričarka umjetnosti.

 

Ibrahim Kurpejović je rođen 1960. godine u Sređanima, kod Rožaja. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu, 1985. godine, a master studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, na kojem je sada doktorand. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1987. godine, a Sandžačkog udruženja likovnih umjetnika od 2003. godine. Jedan je od inicijatora organizovanja Likovnog kluba „Kula“ u Rožajama 1989. godine, čiji je i predsjednik. Takođe je i inicijator Septembarskog likovnog salona, koji je do sada organizovan 15 puta.

Do sada je imao 17 samostalnih izložbi i preko 100 kolektivnih u zemlji i inostranstvu. Učesnik je više međunarodnih slikarskih kolonija. Dobitnik je nekoliko nagrada za slikarstvo, među kojima su: prva nagrada na konkursu „Stvaralaštvo mladih na temu NOB-a i Socijalističke revolucije“, 1985. godine u Sarajevu; druga nagrada za idejno rješenje amblema i grba Rožaja; Otkupna nagrada grada Bettona (Francuska, 2002); prva nagrada „Pivo Karamatijević“ za slikarstvo u 2004. godini, Međurepubličke zajednice za kulturno-prosvjetnu djelatnost iz Pljevalja.

 

Izložbu prati katalog u kojem je o umjetničkom stvaralaštvu Ibrahima Kurpejovića tekst napisala dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka, inače selektorka likovnog programa Barskog ljetopisa. Tekst objavljujemo integralno.

 

MENTALNI PEJZAŽI IBRAHIMA KURPEJOVIĆA

 

„Mutno i nisko jesenje nebo bješe se naslonilo na Bandžovo brdo. Već se brišu oštre ivice stvari i sve se rastače, rasplinjava u mrak. Prve svjetiljke žućkasto trepere. A u Ibrovom ateljeu topli pejzaži rožajski…“ 

                                                                                  (Slobodan Vuković)           

 „Topli pejzaži rožajski“ Ibrahima Kurpejovića bojom su „tkani“ rožajski ćilimi, nervaturom, fakturom i strukturom svekolikih oblika/formi realno-asocijativnog svijeta. Ibrahimova slika je pajzaž koliko i kuća, trpeza koliko i jedro, zeleni proplanak i utabana staza – ćilim razastrt predjlom sjećanja gdje „gajtani zelenkasti Ibar“.

Figurativno/animalno se u naznakama asocira, a ljudsko provijava iz svake pore platna, „biografijom boje“ zavičaja, raznolikim koloritnim folklorom Crne Gore, univezalnim vrijednosnim porukama. Geometrizovani znaci/simboli osim  formalnog, konstruktivnog elementa u tijelu slike, prezentuju i posebnu mentalnu arhitektoniku, pa Kurpjovićeve pejzaže ne možemo doživljavati  kao svojevrsne, gografske topse (iako mogu i to da budu), već kao kulturne, mentalne pejzaže svijeta kojem pripada, kojim se kazuje i koji iskazuje.

Ibrahim suvereno vlada bojom, ona je osnovni gradivno-narativni element, koji redukcijom prikazivačkog konotira oblik, sveden na znak/simbol, poruku. Ti autentični mnemografski zapisi „boja rasplamsalog sjevera“ kontekstuiraju smisao i sasvim određujuću leksiku,  blisku mirisu zemlje s koje potiču, u kojoj su utemeljeni, otvarajući univerzalni diskurs suštine umjetnosti/života. Površinsko, višeplansko, kolažno  slikarstvo, kratkog, oštorg ili širokog poteza, umjetnikov je izbor/način egzektivne artikulacije fizikuma slike, no značajniji je i suštastveniji Kurpejovićev pristup promišljanju unutarnje pojavnog, njegovo prevođenje u znakovno, u ineraktivni duktus koji čulno transponuje u mentalno, a banalno u filozofsko-estetsko.

Autoportretno po svom karakteru, ovo slikarstvo lirsko – apstraktene porovenijencije, skladnih je kompozicionih struktura, smjelih ritmičkih artikulacija likovnih elemenata, gdje je boja protoganist identitetski integrisanih zbivanja.

I nekako lako, moćno i snažno, Ibrahimovi pejzaži baštine višeslojne kulturne slojeve, nose potenciju kreativne plodnosti, i nikako ne dozvoljavaju ograničavajuća, zamandaljena avlijska svratišta.