Galeriji Perjanički dom – Izložba „Evaginacija“


U utorak, 13. septembra 2022. godine, u 20 časova, u Galeriji Perjanički dom, performansom će biti otvorena izložba „Evaginacija“ umjetnice Bojane Popadić i umjetničke nevladine organizacije Škart iz Tivta.

“Izložba Evaginacija obuhvata intimni prikaz posmatranja svog tijela, svoje pozicije i uloge koju ostvaruje kao majka, i svoje unutrašnje borbe sa prirodom, društvenim konstruktima ali i sopstvenim samoostvarenjem i na kraju samom sobom, i pretvara ih u memoare koji nastavljaju feminističku diskusiju- šta je to žena, šta je srž njenog identiteta ako on uopšte postoji, pritom ne nužno nudeći rješenje. Da li se njome postaje, kao što je pisala Simon de Bovoar, ili se njome niti rađa niti postaje kao što potvrđuju savremene feministkinje poput Džudit Batler. Biološke situacije sa kojima se suočava, poput prirodnog porođaja, opisuje kao direktan kontakt sa smrću; one sociološke nisu ništa manje nego smrt- predstavljaju apsolutni poraz jednog bića. Buto performans dolazi kao kulminacija suočavanja sa biološkim i sociološkim konstruktima, što podrazumijeva i igranje sa rodom koji se pretpostavlja kada se posmatra žensko tijelo”, zapisala je umjetnica Popadić u tekstu za katalog koji prati izložbu.

Bojana Poadić (1987) je završila master program angažovane umjetnosti (MA in Art&Politics) na Goldsmitsu u Londonu otkada i počinje da se bavi japanskim buto plesom. Njeni performansi rezultat su istraživanja i analize unutrašnjih previranja, nelagode, nemira, frustracija koje prouzrokuje socio politički okvir savremenom ljudskom biću. Njeni posljednji radovi fokusirani su na feminističke perspektive i borbu za ženska prava o čemu redovno i piše (https://skartskartskart.com/feminisme/). Osnovala je nevladinu organizaciju u Tivtu: ŠkArt, koja djeluje u oblasti savremene umjetnosti, i umjetnosti i politike a koja je 2021. godine započela program umjetničkih rezidencija za edukaciju i mentorstvo umjetnika koji žele da djeluju na polju angažovane umjetnosti. Bojana trenutno sprovodi projekte koji imaju za cilj jačanje ranjivih grupacija u društvu a posebno djece, mladih žena i adolescentkinja, kao i zajednice transrodnih, rodno varijantnih i nebinarnih osoba, sa kojima sprovodi kreativno plesne vježbe insipirane buto plesom, i edukativne radionice za edukaciju u oblasti umjetnosti i angažovane umjetnosti a samim tim i jačanjem svoje pozicije u društvu.

ŠkArt je nevladino udruženje iz Tivta osnovano u oktobru 2016. godine ima za cilj stvaranje i promociju umjetnosti i kulture, a posebno savremene umjetnosti i angažovane umjetnosti, promociju znanja, obrazovanja, edukacije i emancipacije, osnaživanja nezavisne kulturne i intelektualne društvene scene, podsticanje društvenog aktivizma i kritičkog angažmana, posebno kod mladih ljudi u Crnoj Gori. Poseban fokus naše organizacije je osnaživanje žena i queer umjetnika, i podrška i povećanje vidljivosti ranjivih grupa u društvu kroz umjetnost i kreativne prakse. ŠkArt broji 6 članova različitih profesija: od angažovane umjetnosti i filozofije, preko arhitekture i scenskog dizajna do dramskih umjetnosti. U martu 2022. otvorili smo Školu glume u Tivtu koja trenutno broji preko 50 djece i mladih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 × 3 =