Gligor Stanojević: Šćepan Mali

 

Srpska Akademija Nauka, Beograd, 1957. godine

“…O Šćepanu Malome je dosada objacljeno dosta građe, ali niko ni na osnovu te građe nije pokušao da obradi istoriju Crne Gore u doba Šćepana Malog. Građu o Šćepanu Malome počeli su da objavljuju ruski naučnici…”


Kliknite na LINK da otvorite kompletan dokument.