Gligor Stanojević: Uslovi primanja mletačke vlasti grada Bara 1443. godine

Tekst preuzet iz:

Proces stvaranja autonomnih gradova na jadranskoj obali nije bio svuda isti i nije se završio u istom periodu. Budva je dobila svoj statut pod carem Dušanom 1351.godine. U ovo vrijeme konsoliduje se gradsko pravo u Baru koji je pod vlašću srpske države. U procesu raspadanja nemanjićke države Bar preživljava istu sudbinu kao i ostale srpske oblasti.

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU
DA BI OTVORILI KOMPLETAN TEKST