Elektronska publikacija “Portal Montenegrina” prezentuje crnogorsku umjetnost, kulturu uopšte, istoriju i nasljeđe.

Elektronska publikacija je počela sa radom u drugoj polovini 2004. godine.


Naziv
NU “Infomont” iz Budve


Identifikacioni znak publikacije:

E-mail za prijem službene pošte:
mngrina@t-com.me

E-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora:
info@montenegrina.net