Elektronska publikacija “Portal Montenegrina” prezentuje crnogorsku umjetnost, kulturu uopšte, istoriju i nasljeđe.

Elektronska publikacija je počela sa radom u drugoj polovini 2004. godine.


Naziv pružaoca elektronske publikacije:
NU “Infomont” iz Budve


Glavni i odgovorni urednik elektronske publikacije
Portal Montenegrina:
Veselin Vesko Milović


Identifikacioni znak publikacije:

Adresa za prijem službene pošte:
Ulica 19-ta S29/IV br.2.
85310 Budva

E-mail za prijem službene pošte:
mngrina@t-com.me

E-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora:
info@montenegrina.net