In memoriam – VESELIN SIMOVIĆ- AGA

 

 

 

VESELIN SIMOVIĆ- AGA (Herceg Novi, 1930. – Zagreb, 2014.)

U Zagrebu je nakon duge i teške bolesti, 9. 1. 2014., u 84 godini umro naš dragi Veselin Simović- Aga. Crnogorska zajednica u Republici Hrvatskoj izgubila je člana koji je nosio časno crnogorsko ime i bio na ponos svima nama, njegova porodica dragog i brižnog roditelja, a struka svjetski uglednog i priznatog znanstvenika.

Veselin Simovic Aga 1Veselin (Radovan) Simović – Aga je rođen 16. 6. 1930. godine u Herceg Novom, Crna Gora. Gimnaziju je završio u Nikšiću 1948., a iste godine upisao se na Građevinski odjel Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom odjelu AGG fakulteta u prosincu 1957. godine. Nakon diplomiranja zaposlio se u građevinskom poduzeću “Prvoborac” u Herceg Novom. Na dužnost asistenta na Građevinskom odjelu AGG fakulteta u Zagrebu stupio je 1. 12. 1959.

U veljači 1966. izabran je i postavljen za docenta na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni stupanj doktorata tehničkih znanosti stekao je u svibnju 1969. godine. U veljači 1971. izabran je za izvanrednog profesora na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a za redovitog profesora izabran je prvi put u veljači 1976., a ponovo je biran u isto zvanje dva puta: 1982. i 1987. U lipnju 1972. izabran je prvi put za dekana Građevinskog fakulteta u Zagrebu, na istu dužnost je bio biran još dva puta, a na dužnosti predsjednika Građevinskog instituta, u čijem su sastavu bila 4 građevinska fakulteta, bio je od 1979. do 1991. Predavao je i kreirao nastavu na poslijediplomskom studiju . Sudjelovao je povremeno u poslijediplomskoj nastavi na Građevinskom fakultetu u Beogradu i Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Umirovljen je kao redoviti profesor 1996.

Visoko vrednujući životni opus prof. Simovića, Senat Sveučilišta u Zagrebu dodijelio mu je u travnju 2000. najviše akademsko počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus: “Zbog posebnih zasluga za napredak i razvitak Sveučilišta u Zagrebu te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost, posebice u tehničkom znanstveno-nastavnom području”.

Tokom svoje sveučilišne djelatnosti prof. Simović kontinuirano je znanstveno radio i postizao značajne rezultate koji su najvećim dijelom objavljeni u njegovim publiciranim djelima (knjigama, člancima, referatima) te u studijama u kojima je na temelju znanstvene analize riješio brojne probleme iz područja građevinskog konstruktorstva. Objavio je tri knjige, od kojih jednu u koautorstvu, a dvije od njih su sveučilišni udžbenici; znanstvene radove u domaćim i inozemnim  publikacijama, te izradio brojna originalna studijska rješenja iz područja građevinskog konstruktorstva. Svaki od njegovih znanstvenih radova predstavljao je izvorni doprinos znanosti i njenoj primjeni u praksi. Najznačajniji znanstveni doprinos dao je pronalaženjem originalne metode proračuna zidova s otvorima. Ta je metoda, u vrijeme kad ju je autor razradio, bila ne samo znanstveni doprinos, nego je našla i primjenu pri proračunu brojnih objekata visokogradnje. Metoda je primijenjena na preko 600 visokih zgrada u ondašnjoj državi i inozemstvu. Za navedeno dobio je 1973. godine najviše znanstveno priznanje u Republici Hrvatskoj – nagradu Nikola Tesla.

Veselin Simovic Aga 2Prof. Simović je aktivno sudjelovao u nizu međunarodnih udruženja i odbora, među kojima su najvažnija: članstvo u RILEM-u, u kojemu je od 1986. do 1990. bio i član Biroa – vodećeg tijela te međunarodne znanstveno-stručne organizacije; članstvo, kao ekspert za konstrukcije, u Međunarodnom konzultativnom odboru UN-a (1980. – 1985.) koje je osnovano za pomoć Crnoj Gori nakon potresa 1979. godine. Veoma je uspješan i značajan rad prof. Simovića u izdavačkoj djelatnosti Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. Prvenstveno zahvaljujući njemu, kao voditelju, ta djelatnost  postiže veoma zapažene uspjehe. Glavni je i odgovorni urednik: časopisa Građevinar, mjesečnika koji svojim sadržajem, opremom i redovitošću pripada najužoj skupini najboljih hrvatskih primarnih publikacija, a dostigao je i visok međunarodni renome. Za dugogodišnje uspješno uređivanje časopisa Građevinar, te ukupan dugogodišnji publicistički, znanstveno stručni, nastavni rad i efikasno upravljanje znanstveno-stručnim institucijama, Gradska skupština Grada Zagreba (2009. godine) dodijelila mu je  Nagradu Grada Zagreba.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović odlikovao je prof. Simovića (2011. godine) Ordenom Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost, dugogodišnji publicistički, znanstveno-stručni, nastavni rad; efikasno upravljanje znanstveno-stručnim institucijama; dugogodišnje uspješno uređivanje znanstveno-stručnog časopisa GRAĐEVINAR.

Dobitnik je NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U GRAĐEVINARSTVU –KOLOS  (2011.), Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Predsjednik Crne Gore gospodin Filip Vujanović odlikovao je (na prijedlog ministra nauke i ministra prosvjete i sporta Vlade Crne Gore) profesora Veselina Agu Simovića, Ordenom crnogorske zastave drugog stepena, za izuzetan doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kao i za dugogodišnji publicistički, naučno- stručni rad i efikasno upravljanje naučno-stručnim institucijama.

Veselin Simovic Aga 3Član je Dukljanske Akademije Nauka i Umjetnosti. Bio je član Savjeta Pokreta za NEZAVISNU EVROPSKU Crnu Goru i učesnik Konstitutivne sjednice Savjeta.

Veselin Simović- Aga je jedan od utemeljitelja Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske (1991.). Na izborima za članove Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba biran je u tri mandata za člana i predsjednika Vijeća. Osnivanjem Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH (2005.) izabran je za njenog predsjednika, što je (2007. i 2012.) ponovljeno i u drugom i trećem mandatu. Velik je Njegov doprinos unapređenju statusa i djelovanja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Mi pripadnici crnogorske nacionalne manjine u RH posebno smo ponosni i zahvalni našem Agi za sve što je za nas učinio u stvaranju sadašnjeg statusa i ugleda.

Sahrana Veselina Simovića Age će biti obavljena u obiteljskom krugu.

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba i Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH održat će KOMEMORACIJU 13. 1. 2014. u 12h u CRNOGORSKOM DOMU u Zagrebu, Trnjanska cesta 35.