In memoriam – Vladimir Jovićević Jov

 

 

I      n        m     e     m     o     r     i     a     m

UMRO aforističar

Vladimir JOVIĆEVIĆ JOV

U Beogradu je 11. 09. preminuo poznati aforističar Vladimir JOVIĆEVIĆ JOV.

JOV je rođen na Cetinju 1950. godine. Osnovnu školu, gmnaziju i fakultet političkih nauka  završio je u Beogradu.

Objavio je pet knjiga aforizama:

AFORISTIČAR, ŠAHORIZMI, PEGAZOV GAMBIT, MALE ROKADE i ZNAKOVI PORED KREVETA.

Koautor je antologije aforizama  STRADIJA DANAS.

Zastupljen je u više antologija aforizama. Aforizmi su mu prevedeni na više jezika. Posebno se posvetio aforizmima o šahu, u čemu je dostigao visoke umjetničke domete.

Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima i nagrade za satiru „Radoje Domanović“.

Zastupljen je, među istaknute aforističare, i našoj Digitalnoj biblioteci crnogorske kulture.