Isak Kalpačina – Odjeci lirskih varijacija

 

Isak Kalpačina rođen je 1940. godine u selu Međužvalju, kod Pirlitora, opština Žabljak.

Završio je filološki fakultet (grupa za južnoslovenske književnosti i srpsko­hrvatski jezik) i magistrirao na grupi za južnoslovenske književnosti.

Od 1965. Godine živi u Pljevljima gdje je radio kao nastavnik i professor u OŠ ˝Boško Buha˝, kao nadzornik u Zavodu za školstvo, a po jedan mandate bio je director Gimnazije ˝Tanasije Pejatović˝ i Međurepubličke zajednice za kulturno-prosvjetnu djelatnost.

Kalpačina se više od četiri decenije bavi književnim radom koji se odnosi na umjetničku prozu, književnu kritiku, teoriju i metodiku književnosti.
Objavio je sljedeće knjige: Božje ognjište, Borje, Glogovo, Pobratimi, Slomovrat, Pod mlinskim kamenom, Pirlitoru prema Durmitoru, Govorne vježbe, Varijacije znaka i zvuka. Autor je i čitanke za VIII razred osnovne škole koja je u upotrebi već 12 godina. Zbirka pripovjedaka Božje ognjište prevedena mu je na bugarski, a roman Slomovrat na makedonski jezik, a pojedinačne pripovjetke prevedene su mu na više drugih stranih jezika. Zastupljen je u četiri antologije savremene umjetničke proze i u više različitih izbora. Priredio je dva romana i nekoliko izbora iz savremene poezije i proze, od kojih su dva prevedena na bugarski jezik. Njegova bibliografija sadrži preko 250 radova objavljenih u brojnim književnim, pedagoškim i stručnim serijskim publikacijama.

Dobitnik je više nagrada za književnost. U 1981. godini dobio je nagradu “20. Novembar”, a 1993. godine dodijeljena mu je državna nagrada ˝Oktoih˝. Za svoj rad na području književnosti, culture i obrazovanja odlikovan je Ordenom zasluga za narod (1984. godine).


KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU KNJIGE
DA BI OTVORILI NJEN SADRŽAJ