„Istorija Crne Gore“, Františeka Šisteka – novi izdavački poduhvat Matice crnogorske


Novi izdavački poduhvat Matice crnogorske

„ISTORIJA CRNE GORE“
ČEŠKOG ISTORIČARA FRANTIŠEKA ŠISTEKA

Pregled crnogorske istorije od najstarijih vremena do ulaska Crne Gore u NATO, pod naslovom „Istorija Crne Gore“, predstavlja prijevod djela koje je češki istoričar František Šistek 2017. godine objavio u prestižnoj ediciji Istorija država izdavača Lidove noviny iz Praga. Ovo je treća Šistekova knjiga koju objavljuje Matica crnogorska, nakon knjiga: Naša braća na jugu – Češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830–2006 (2009) i Narativi o identitetu – izabrane studije iz crnogorske istorije (2015). „Istorija Crne Gore“ predstavlja krunu dosadašnjeg rada Františeka Šisteka  na izučavanju crnogorske prošlosti i sadašnjosti, čime se bavi duže od dvije decenije. Autor je na knjizi radio od 2013. do 2017. godine i prilagođena je standardima pomenute edicije, koji su sadržani i u crnogorskom izdanju. Tekst na crnogorskom jeziku, osim nekih faktografskih ispravki i preciziranja, nije bitno mijenjan u odnosu na originalno češko izdanje.

Autor u predgovoru navodi  da je „knjiga pisana za  publiku za koju istorija Crne Gore predstavlja jednu uglavnom novu i nedovoljno poznatu stranu prošlosti Evrope, Balkana i bivše Jugoslavije. Nadam se da će ova knjiga ipak biti zanimljiva crnogorskoj i široj južnoslovenskoj publici. Vjerujem da će upravo zbog svoje donekle didaktičke tendencije, karakteristične za djela pisana za strance, ova knjiga biti korisna prije svega mladim čitaocima iz Crne Gore“.

Rukopis je s češkog preveo književnik i prevodilac Adin Ljuca, a urednik izdanja je Novica Samardžić. Recenzenti češkog izdanja su istoričari Ladislav Hladky iz Instituta za istoriju Češke akademije nauka u Brnu i Petr Stehlik Masarikovog univerziteta u Brnu, dok su redakturu i lekturu crnogorskog izdanja uradili profesori Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja Aleksandar Radoman i Boban Batrićević.

Knjiga je obima 805 strana i pored predgovora ima jedanaest poglavlja koja prate istoriju Crne Gore od praistorije do Crne Gore nakon obnove nezavisnosti. Šistek je prilikom rada na knjizi koristio obimnu građu o čemu svjedoči spisak literature. Čitaocima je dostupan i  registar  na gotovo pedeset strana kao i biografija autora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen + 20 =