Ivan Božić: Selo Bogdašići u srednjem veku

 

Tekst preuzet iz:

Između dvije brdske kose na poluostrvu Vrmcu, koje sa jugoistoka zatvara Kotorski zaliv, nalazi se danas selo Bogdašić, podijeljeno na Gornji i Donji. Kao formirano naselje, ono se snazivom Bogdašići pominje u kotorskoj arhivskoj građi tek krajem XIV vijeka.

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU
DA BI OTVORILI KOMPLETAN TEKST