Ivana Cikić

Poštovani pośetioci, nastavljamo sa promovisanjem crnogorskih stvaralaca na stranicama našeg i vašeg portala Montenegrina. Sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da je i ova prezentacija, kao i prethodna, posvećena mladoj umjetnici iz oblasti muzike. To je Ivana Cikić iz Bara, koja nam čaroliju muzike prenosi pomoću klasične gitare. Dosadašnji nastupi i ostvareni rezultati, pouzdano govore da je pred Ivanom bogata muzička karijera.


BIOGRAFIJA

Rođena 1989. godine u Baru (Crna Gora), gdje je završila nižu muzičku školu na klasičnoj  gitari u klasi prof. Ranka Opančine. Dalje školovanje i BA studije nastavila je u Podgorici i na Muzičkoj akademiji u Cetinju u klasi prof. Srđana Bulatovića. Četvrtu godinu studija i Master pohađala je i sa maksimalnim  uspjehom  završila na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu kod prof. Vere Ogrizović.

           U toku školovanja i muzičkog usavršavanja, na muzičkim festivalima mladih u Crnoj Gori, šest puta je osvajala ”Zlatnu liru” kao solista i u kamernim ansamblima, a 2004. god. i Specijalnu nagradu. Dobitnica je i nekoliko nagrada na međunarodnim festivalima: “Guitar Art Festival“ u Beogradu, “Guitar Art Summer Fest“ u Herceg Novom, “Naissus Guitar Fest“, “Niksic Guitar Fest”, “International Guitar Festival“ u Leskovcu… “

            Pohađajući seminare i  majstorske kurseve  usavršavala se kod eminentnih profesora: J.L. Martineza, C. Domeniconi-ja, N.Koshkina, D. Azabagića, E. Karamazova, Z.Dukića, R.Gallana, i drugih.

            Solističkim koncertima i koncertima kamerne muzike više puta se uspješno predstavljala u Crnoj Gori posebno istučući:  “Dodest” u Podgorici,  “X Bar Guitar Fest”, “30. Jubilarni Barski ljetopis“, Ministarstvo kulture na Cetinju, “Guitar Art Summer Fest“ u  Herceg Novom,  festival “Dani gitare” u Podgorici,  kao i u regionu.  Bavi se pedagogijom, kao profesor gitare radi u muzičkim školama u Baru i Budvi.MEDIJI

VIDEO SNIMCI

Televizija Pink M – emisija RezFestival gitare u Podgorici
M. Llobet- Canco del lladreFestival gitare u Podgorici
P. Bellinati- Suite Contatos- I Cadencia