Izašao je ljetnji broj „Matice“


Izašao je ljetnji broj „Matice“, kao 94. sveska časopisa za društvena pitanja, nauku u i kulturu koji Matica crnogorska izdaje već 24 godine.

OD ISTORIJSKIH I KULTUROLOŠKIH DO
POLITIKOLOŠKO-FILOZOFSKIH TEMA

Ovaj broj časopisa otvara tekst Bojana Jovanovića u kome se bavi budućnošću Evropske zajednice i novim njemačkim idejama o dopuni Šumanove deklaracije i putu koji vodi federaciji evropskih država. Prilog iz zaostavštine Danila Radojevića „Crnogorci pod asimilacionim maljem“ je neobjavljeni razgovor autora koji je vodio sa Ljubetom Labovićem u Beogradu 1994. godine. Drugi nastavak teksta Velizara Radonjića „Svetilišta gdje mrtvi živima oči otvaraju“ posvećen je spomenicima NOB-a, dok Radenko Šćekić piše o medijsko-političkim odnosima.

Prilozima iz istorije zastupljeni su: Luka Lopičić tekstom „Đurđe Crnojević i Crna Gora u turskim dokumentima s kraja 15. vijeka“, Novak Adžić o zločinima vojske Kraljevine Srbije nad Crnogorcima u period 1918–1926. Nove podatke o životu princa Mila Petrovića-Njegoša u Irskoj 1940–1978. donosi Alek Barović, a Dragutin Papović piše o saradnji Crne Gore sa zemljama u razvoju od početka 80-tih godina. Jovan Muhadinović bavi se uvođenjem trgovačkih propisa u Crnoj Gori nakon Berlinskog kongresa.

Zanimljive priloge iz antropologije donose Ivo Mišur („Običaj krsnog imena (krsne slave) kod katolika u Baru i okolini“) i Draško Došljak („Antroponimi nahija Bjelopavlići i Piperi u defterima za Sandžak Skadra 1485. godine“). O terorizmu piše Marko Kusovac, a o filozofskom poimanju slobode Vlado Jovanović.

Seriju tekstova o teatru počinje u ovom broju Janko Ljumović: „Everyman Đilas – sjećanje na socijalizam“, a o filmskim adaptacijama romana „Ženska francuskog poručnika“ i „Engleski pacijent“ ima prilog stalni saradnik Žarko Martinović. Mladen Zadrima donosi esej o Karavađu kao proleterskom slikarskom geniju.

Marina Šoć obrađuje ličnost dr Pera Šoća, crnogorskog kraljevskog ministra, a Srđa Martinović je pronašao i priredio ratni dnevnik komandira Marka Milova Martinovića, koji će biti objavljen u nekoliko nastavaka. Novi broj časopisa „Matica“ završava 16-im nastavkom zapisa o Crnoj Gori i Crnogorcima u štampi i publikacijama koje bira Branislav Borilović.

Glavni urednik časopisa „Matica“ je Marko Špadijer, a Redakciju još čine Ivan Ivanović i Dragan Radulović.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seven − one =