Izašla iz štampe drama “Čarobna placenta” pisca Vuksana Vuksanovića


U okviru programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022.godini, Ministarstvo kulture Crne Gore je finansiralo štampanje drame Čarobna placenta  pisca Vuksana Vuksanovića.

Vuksanović je napisao slojevitu dramu koja govori o etičkim, moralnim i političkim posljedicama nasilja nad đecom kroz istoriju čovječanstva. Čitaoci će upoznati skrivenu stranu istorije najvećeg zločina u istoriji čovječanstva. Centralno pitanje drame glasi: da li je moguće ostvariti ekonomski i tehnološki napredak bez znanja o patnjama i posljedicama nasilja nad đecom? Da li su kolektivni snovi o idealnom društvu, biopolitičkom napretku i metafizičkim sistemima važniji od znanja o zločinima nad đecom?   

Drama je nastana na osnovu motiva njegovog romana Sjaj (2021).

Mr Natalija Đaletić je napisala predgovor Apel na Drugog ili o dramskom pisanju Vuksana Vuksanovića. 

Komentar o drami je potpisao prof dr. Novica Milić.

Štampa: Obod AD, Cetinje

Dizajn i prelom: Marko Ranđelović

Lektura: Natalija Đaletić

CIP- Katalogizacija u publikaciji Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje 

ISBN 978-9940-8877-0-4

Vuksan Vuksanović je objavio romane Zemlja (Nova Knjiga, 2010), Sjaj (Cid, 2021) i Čarobna placenta (2022). 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one × three =