Izložba Lidije Nikčević “Construction Site” u Modernoj galeriji


Otvaranje izložbe

Četvrtak, 19. oktobar, 19 časova

Moderna galerija, Marka Miljanova 4, Podgorica

19. oktobar –19. novembar 2023. godine

Kustoskinja

Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti

U četvrtak, 19. oktobra sa početkom u 19 časova biće otvorena izložba Lidije Nikčević  “Construction Site” u Modernoj galeriji. Umjetnica će izložiti slike koje  motivsko polazište imaju u nasljeđu socijalističke arhitekture i industrijskom pejzažu.

Istoričarka umjetnosti i kustoskinja izložbe Ljiljana Karadžić, između ostalog, zapisala je u predgovoru kataloga: “Lidijino prevođenje konstruktivnih elemenata arhitekture na autonomni jezik slike konceptualno je postavljeno na uporištima i slikarskim modelima iz istorije umjetnosti, dobrom poznavanju teorijskih postulata moderništičke arhitekture, a prije svega na ličnom promišljanju i osjećanju slikarstva. Reference na kubizam, neoplasticizam, konstruktivizam i geometrijsku apstrakciju u postupku gradnje slike i njene čvrste kompozicione strukture, a na precizionizam u izboru motiva arhitektonskih i industrijskih kompleksa, uočavaju se u cjelokupnom opusu. Ovim uporišnim tačkama možemo pridružiti kompleksan odnos sa urbanim realizmom, ne u smislu pukog koketiranja sa njim kao retro stilom, već kao sa predstavljačkom strategijom, koji je na autorkinim slikama u službi anticipacije moguće pripovijesti, a ne njene artikulacije i ilustracije. Lidijine slike nijesu glorifikacija grada i modernističke arhitekture, niti izražavaju žal zbog destruktivne dehumanizacije okruženja. Nije čak od presudne važnosti za posmatrača identifikacija određenog grada, zgrade, fabrike, iako prepoznavanje konkretnog motiva na njenim slikama izazva zadovoljstvo pogleda. Racionalnim, kultivisanim slikarskim postupkom, lišenim gestualnog rukopisa i intuitivnog prepuštanja činu slikanja, umjetnica “konstruiše” slike koje svojom arhitektonikom, kolorističkim harmonizovanjem, repetitivnim ritmom i uravnoteženom kompozicijom stvaraju osjećaj bezvremenosti”.

Kratka biografija umjetnice

Lidija Nikčević je rođena 1992. godine u Nikšiću. Osnovne i postdiplomske-specijalističke studije slikarstva završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju, potom i magistarske studije na istom fakultetu, u klasi profesora Ratka Odalovića. Studijski je boravila u Slovačkoj na Akademiji lijepih umjetnosti i dizajna u Bratislavi, kao i na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, na slikarskom odsjeku u klasi red. prof. Viktora Popovića. Imala je sedam samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Angažovana je kao saradnik u nastavi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × 3 =