Jakov Ignjatović: Slava crnogorstva

Objavio časopis “Zapisi”, knjiga XXI, sveska 5 – maj 1939, Cetinje

Kako se stvori Crna Gora?

Kada se zemlja stvarala, sinje more izmetnu jednu stijenu, da imade ko će valove održati, kada bura najurne. Ta je stijena Crna Gora, koja čuva da Jadransko more iz svog korita ne odmakne.

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT