“Janko Brajović i Crna Gora” nova knjiga Nenada Stevovića

 

 

U izdanju Crnogorskog kulturnog foruma sa Cetinja i UCS “Krstaš” iz štampe je izašla knjiga “Janko Brajović i Crna Gora” autora Nenada Stevovića, publiciste i istraživača crnogorske dijaspore.

Životopis crnogorskog emigranta, rodoljuba i vajara svjetske reputacije Janka Brajovića za širu, kulturnu i stručnu javnost do sada nije bio dovoljno poznat, a mali broj objavljenih podataka su, uglavnom, bili u međusobnoj kontradikciji.

Janko Brajović je emigrirao iz Crne Gore uoči austrijske okupacije 1916. godine i nikad se više u nju živ nije vratio. U emigraciji je bio istinski borac za povraćaj crnogorske nezavisnosti. Postao je vajar svjetskog ugleda i njegova umjetnička djela su rasijanja širom svijeta.

Istraživanje koje prezentuje najnovija knjiga Nenada Stevovića ima za cilj da pruži doprinos osvijetljavanju lika i djela istaknute ličnosti iz crnogorske umjetničke, emigrantske i patriotske zajednice.  Pored ekskluzivnih podataka i fotografija iz vajarevog burnog privatnog i umjetničkog života, ovaj istraživački rad dokumentovano daje odgovore na niz pitanja koja su mučila dosadašnje publiciste koji su pisali o ovoj ličnosti, prije svega: kad, đe i kako je umro Janko Brajović i đe je sahranjen.

Rad je napisan na osnovu dugogodišnjeg istraživanja, uz korišćenje privatnih izvora, dostupne arhivske građe, relevantne literature i pretragom svjetske štampe; koncipiran je na način da se može nadograđivati novim saznanjima o ličnosti koja zaslužuje, u najmanju ruku, da ne bude zaboravljena.