Javni poziv za prijedlog umjetničkih projekata za Bijenale u Veneciji


Centar savremene umjetnosti Crne Gore, u svojstvu izvršnog producenta a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore objavljuje javni poziv za prijedlog umjetničkih projekata za predstavljanje Crne Gore na 59. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji 2022. godine.

Venecijansko bijenale – 59. Međunarodna izložba savremene umjetnosti (59. Esposizione Internazionale d’ Arte) održaće se u periodu 23.04 – 27.11.2022.

Centralna tema 59. Bijenala umjetnosti u Veneciji 2022. godine je „Mlijeko (od) snova” (The Milk of Dreams / Il latte dei sogni).

Izložba preuzima naziv iz knjige za djecu umjetnice nadrealizma Leonore Carrington (1917. -2011.) koja opisuje magični svijet u kojem život prolazi konstantne preobražaje kroz prizmu imaginacije i u kojemu se svi mogu promijeniti, transformisati, postati nešto ili neko drugi.

Izložba nas vodi na imaginarno putovanje kroz metamorfoze tijela i definicije čovječnosti, a fokusira se na tri teme: prezentaciju tijela i njegove preobražaje, odnos između pojedinca i tehnologija, te povezanost tijela i Zemlje.

Ćećilija Alemani je koncept 59. Bijenala umjetnosti zasnovala na razgovorima sa mnogim umjetnicima u proteklih nekoliko mjeseci.

… Mnogi savremeni umjetnici zamišljaju posthumano stanje koje dovodi u pitanje modernu zapadnjačku viziju ljudskog bića – a posebno pretpostavljeni univerzalni ideal bijelog, muškog “čovjeka razuma” – kao fiksnog središta svemira i mjere svih stvari. Umjesto toga, umjetnici predlažu nove saveze između vrsta i svjetova naseljenih poroznim, hibridnim, mnogostrukim bićima koja nisu različita od Carringtonovih izvanrednih stvorenja…

… Iako su događaji posljednjih mjeseci iznjedrili rastrgan, rascjepkan svijet, izložba Mlijeko snova pokušava imaginizirati druge načine koegzistencije i transformacije. Dakle, uprkos klimi iz koje nastaje, ona teži biti optimistična izložba, koja slavi umjetnost i njenu sposobnost stvaranja alternativnih kosmologija i novih uslova egzistencije. Od umjetnika se traži da ne otkrivaju ko smo, već da apsorbuju brige i strahove ovoga vremena i pokažu nam ko i što možemo postati.

Kuratorka Crnogorskog paviljona na 59. Venecijanskom bijenalu, Natalija Vujošević, najavljuje da će i u fokusu crnogorskog predstavljanja u Veneciji biti zamišljanje alternativnih sadašnjosti i mogućih budućnosti.

Nakon iscrpljujućih 30 godina pod neoliberalnim algoritmom koji se po potrebi presvlači u različite ideje i identitete, pustošeći im sadržaje, ostavljajući praznu ambalažu simulacije društva, postalo je skoro nemoguće zamišljati budućnost zajednice na marginama globalnog kapitalizma.

Kako u okruženju koje klizi u distopiju pronaći potencijale iz kojih se mogu misliti mogući konstrukti drugačijih stvarnosti? Da li je moguće da su oni već tu, sa nama, prekriveni prašinom u ladicama i da strpljivo čekaju neka nova čitanja?

Izvore za nove imaginacije možda bismo mogli potražiti u vizionarskim, a zapostavljenim idejama – incidentima iz  naše prošlosti: deklaraciji o ekološkoj državi (usvojena na 20. septembra 1991. godine na Žabljaku), na svijetu jedinstvenoj kolekciji umjetnosti Pokreta nesvrstanih zemalja (dio fonda Centra Savremene umjetnosti Crne Gore), ili pak crnogorskoj vilinskoj mitologiji, od kojih svaka na različite načine priziva dehijerarhizaciju i napuštanje ustaljenih poredaka raspodjele moći, bilo da je u pitanju odnos prema prirodi, alternativni modeli koegzistencije  i imaginiziranje novih odnosa, ili demontaža patrijarhalnog obrasca.

Kako bi sve moglo biti (i kako je moglo biti?) drugačije?

Poziv je otvoren za umjetničke radove različitih disciplina: vizuelnih umjetnosti, performansa, zvuka, poezije i teksta.

Venecijansko bijenale savremene umjetnosti smatra se jednim od najznačajnijih mjesta za izlaganje savremene umjetnosti i predstavlja izuzetnu priliku za afirmaciju crnogorskih savremenih umjetnika.. Bijenale u Veneciji je ključno mjesto susreta i razgovora internacionalne scene umjetnosti, umjetničke kritike i teorije, kao i predstavnika najvažnijih umjetničkih institucija i galerija svijeta.

Javni poziv ima za cilj da Crna Gora dobije što kvalitetniju prezentaciju na ovoj značajnoj međunarodnoj smotri savremene umjetnosti u paviljonu Crne Gore, prostor Palazzo Malipiero, San Marco 3078-3079/A, Ramo Malipiero.

Detaljni tehnički opis izložbenog prostora je dostupan na sajtu Centra savremene umjetnosti Crne Gore i dio je ovog poziva.

OSNOVNI USLOVI KANDIDATURE

Kandidature mogu podnijeti sve/i umjetnice/ci i umjetnički kolektivi čije su umjetničke prakse aktivne na teritoriji Crne Gore.

Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.

Poziv se upućuje umjetnicama/ima i umjetničkim kolektivima, piscima iz oblasti vizuelnih umjetnosti i teorije.

Prijedlog kandidature se dostavlja u elektronskoj formi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KANDIDOVANJE PROJEKTA

– biografija kandidata

– opis projekta

– fotografije ili vizuelna dokumentacija

– projekcija budžeta za predloženi umjetnički projekat

– učesnici na javnom pozivu će svoje radove predati neanonimno putem e-maila, u formatu PDF ne većem od 5 mb / video i audio materijali mogu se priložiti kao link (vimeo, Youtube ili google drive).

-Link sa tlocrtom izlagačkog prostora Palazzo Malipiero:

https://drive.google.com/file/d/1ho1XNMSvzhWpPEYjMvbkvYcgOGhWbVHP/view?usp=sharing

ROK KANDIDATURE I OBJAVA REZULTATA

Rok za predaju projekata počinje od dana objavljivanja javnog poziva do 2. decembra 2021. godine do 24h. Radovi se predaju u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, Kruševac, bb, Podgorica. Ukoliko se projekti šalju preporučenom poštom, kandidati su dužni o predanoj kandidaturi obavijestiti Centar savremene umjetnosti putem elektronske pošte na mail adresu: csucg@t-com.me.

Odluka o izboru predstavnika Crne Gore na 59. Venecijanskom bijenalu 2022. godine, biće donešena do 20. decembra 2021. godine uz obrazloženje odabranih projekata.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKTA

-umjetnički kvalitet

-usklađenost sa temom Bijenala

-tehnička izvodljivost i racionalnost pri realizaciji

ODLUKA

Odluku o izboru predstavnika Crne Gore na 59. Bijenalu u Veneciji 2022. vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, po navedenim kriterijumima, donijeće kuratorka Natalija Vujošević, uz stručnu konsultaciju sa timom Centra savremene umjetnosti Crne Gore koji je i izvršni producent predstavljanja Crne Gore na 59. Bijenalu umjetnosti u Veneciji.

Kontakt osoba za informacije je Natalija Vujošević, montenegro59vb@gmail.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


18 − 7 =