Jovan Erdeljanović – Etničko srodstvo Bokelja i Crnogoraca

Objavila biblioteka Radosav Ljumović (Podgorica, 1997). Rad je  prvi put objavljen februara 1912. godine.

Malo je pisaca, koji su govoreći o Bokeljima propustili da pomenu koliko su oni ili neki delovi od njih blisko srodni ili slični sa Crnogorcima. Ali nijedan od tih pisaca nije se pozabavio izbliže tom pojavom: niko nam do sada nije pokazao, kolika je i u čemu se sve ogleda ta srodnost i šta su joj uzroci.

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE KOMPLETAN TEKST