JU Narodna biblioteka Budve – Program povodom obilježavanja Dana opštine Budva 22. novembra

 

U povodu obilježavanja Dana opštine Budva 22. novembra, JU Narodna biblioteka Budve organizuje program pod nazivom Oslobođenje Budve u Drugom svjetskom ratu, u kojem će učestvovati akademik Zoran Lakić i dr Miroslav Luketić. Početak ovog programa na Akademiji znanja planiran je u utorak 22. novembra sa početkom u 18 sati, a moderator je Stanka Stanojević.

Miroslav Luketić je rođen u Budvi 1927. godine. Borac Kotorsko-primorskog odreda postaje 1944, a krajem godine je upućen na školovanje u Beograd i postaje pitomac prve generacije Vojne akademije. Godine 1945, na osnovu odluke Jugoslovenske vlade, odlazi na školovanje u SSSR, a 1948. s odličnim uspjehom završava Odesko artiljerijsko vojno učilište. Godine 1957, poslije normalizacije odnosa SSSR-a i Jugoslavije, zajedno sa suprugom i sinom vraća se u zemlju. Upisuje se na Filozofski fakultet u Beogradu, i poslije tri godine stiče zvanje diplomirani istoričar. Poslije kraćeg rada u Cetinjskoj gimnaziji, zapošljava se u Centralnu narodnu biblioteku “Đurđe Crnojević” na Cetinju. Na raznim poslovima i projektima u Biblioteci Luketić radi punih 12 godine, a njegov rad biva vrednovan nizom priznanja: republička komisija za dodjelu naučnih zvanja dodijelila mu je zvanje viši naučni saradnik; prvi je bibliotekar u Crnoj Gori kome je dodijeljeno zvanje viši bibliotekar, a potom i bibliotekar savjetnik.

A nakon dvogodišnjeg istraživanja i obrade teme “Čehoslovačka   u   crnogorskoj   štampi”, te položenih ispita, Luketić je na Karlovom univerzitetu promovisan u doktora filozofije 1971.god. Na poziv predsjednika i sekretara Opštine Budva, 1972. god. vraća se u Budvu i na osnovu konkursa biva izabran za direktora Centra za kulturno-umjetničku djelatnost. Poslije četiri uspješne godine provedene na čelu ove institucije, Luketiću je 1976. godine povjeren posao osnivanja Opštinskog arhiva. Na čelu ove Ustanove Luketić ostaje sve do 1993. godine, kada je imenovan za naučnog saradnika za kulturno-prosvjetnu djelatnost u Državnom arhivu Crne Gore na Cetinju. Godine 1994, stekavši uslove za penzionisanje, na svoj zahtjev Luketić odlazi u penziju. Dr Miroslav Luketić govori ruski, a služi se italijanskim, češkim i engleskim jezikom.
Kraj Luketićevog radnog angažovanja nije značio prestanak bavljenja i naučno-istraživačkim radom i publicistikom. Objavio je 37 knjiga, tekstova i raznih publikacija.

 

Zoran Lakić je rođen 31. oktobra 1933. godine, u selu Donja Bijela kod Šavnika. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, a gimnaziju u Nikšiću 1952. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu – Grupa istorija, gdje je i doktorirao 1974. godine.

Radio je u Arhivu Centralnog komiteta SKJ Crne Gore do njegovog pripajanja Istorijskom institutu Crne Gore 1959. godine. Jedno vrijeme je proveo na radu u tadašnjem Sekretarijatu za obrazovanje, nauku i kulturu Crne Gore, tada je bio u jednom mandatu i član Vjerske komisije Vlade Crne Gore a potom je bio biran za redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje je predavao Istoriju Jugoslavije, do penzionisanja 2000. godine.

U dva mandatna perioda bio je šef Odsjeka za istoriju i geografiju.
Za profesora emeritusa na Univerzitetu Crne Gore izabran je 2005. godine.
Predavao je na poslijediplomskim studijama Univerziteta u Prištini.

Napisao je preko 1000 bibliografskih jedinica, među kojima je i preko 20 posebnih izdanja na koje je objavljeno preko 150 prikaza i osvrta. Prevođen je na svjetske jezike.
Dobitnik je Nagrade mladih Podgorice, prestižne Četvrtojulske nagrade i nagrade „Oktoih”, kao i međunarodnih priznanja za nauku. Po predlogu Bibliografskog instituta u Njujorku, izabran je za ličnost godine 1998. Slično priznanje dobio je i od Međunarodnog bibliografskog centra u Kembridžu 2000. godine.
Odlikovan je Medaljom mladih Alžira (1965), Ordenom rada sa srebrnim i zlatnim vijencem, Zlatnom plaketom Crvenog krsta i Srebrnom plaketom JNA. Uvršten je u Enciklopediju srpske istoriografije i u publikaciju Ko je ko u Crnoj Gori.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 19. novembra 1993. godine, a za redovnog člana 8. decembra 2000. godine.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen − one =