Karuč

jun 2011.

Karuč je malo ribarsko naselje na obali Skadarskog jezera. Udaljeno je dvadesetak kilometara od Podgorice.
Nekada je Karuč imao karakter privremenog naselja jer su stanovnici okolnih sela tu ostavljali opremu za ribolov . Karučko “oko” – izvorište je bilo poznato po velikom ulovu ribe pa se vremenom od privremenog naselja formiralo stalno ribarsko mjesto. Ulov ukljeve, po kojoj je bilo poznato Karučko oko, iznosio je na desetine vagona godišnje.

Iznad ribarskog naselja dominira zimovnik Svetog Petra Cetinjskog (Petar I Petrović Njegoš). Od zimovnika su ostale samo zidine kao još jedno svjedočanstvo nebrige države za svoje istorijske spomenike. Karuč se odlikuje blagom klimom pa je iz tog razloga zimovnik podignut na ovom mjestu.

Skadarsko jezero je izuzetno bogato florom i faunom, a posebnu draž predstavljaju predivni cvjetovi bijelog i žutog lokvanja.