Katedrala svetog Tripuna

 

Katolička katedrala svetog Tripuna u Kotoru sagrađena je u IX vijeku. U njoj se nalaze mošti ranohrišćanskog sveca svetog Tripuna. U X vijeku katedrala je stradala od požara. Obnovljena je u XII vijeku. Izgrađena je u romaničkom stilu, sa elementima vizantijske arhitekture, ali se njen izgled vremenom mijenjao. Posebno su vidljivi elementi renesanse i baroka. Sadrži bogatu riznicu dragocjenosti među kojima i pozlaćeni oltar, barokne freske i veliki broj ornamenata izuzetne vrijednosti.