KC Nikola Đurković Kotor – Premijera predstave KoTo(R) o KOTORU

 

Expeditio Kotor

 
 

Dokumentarna predstava pozorišta zajednice KoTo(R) o Kotoru (igra riječi: Ko to o Kotoru), koju su uz pomod reditelja Petra Pejakovića skupno osmislili i u kojoj učestvuju građani/ke Kotora, bide javno izvedena u ponedjeljak 20. juna sa početkom u 20 sati, u dvorani kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. (Ulaz na predstavu je slobodan.)

Kotor o Kotoru - predstavaPredstava je nastala kao rezultat osmomjesečnog procesnog rada nazvanog Pozorište o Kotoru, koji je obuhvatio više od 50 radionica (od oktobra 2015. do juna 2016), u kojima je učestvovalo oko 60 građana/ki. Tematski fokusirana na posebnosti i probleme grada Kotora, i zasnovana na pričama građana/ki koje reflektuju njihov odnos prema gradu, izvedba KoTo(R) o Kotoru promoviše ideju teatra kao sredstva istraživanja i kreativnog izražavanja svakog pojedinca/ke ili grupe u svrhe ličnog razvoja i društvenog angažmana.

Učesnici/ce predstave, u čije osmišljavanje su bili uključeni i rezidencijalni umjetnici iz Beograda, performer i koreograf Dušan Murić, i vajar i scenograf Miodrag Vargić su: Marjan Šantić, Radmila Beda Radulović, Slavica Lompar, Jelena Vukasović, Maja Mrđenović, Ilko Marović, Dragana Kunarac, Jelena Franović, Tatjana Rajić, Aleksandra Kapetanović, Maruška Drašković, Zorana Milošević, Mitar Mida Jovanović, Antonio Grgurević, Mirjana Popović, Aleksandra Dejanović, Žarko Nikolić i Mirjana Petrović.

Projekat Pozorište o Kotoru pokrenula je NVO Expeditio, u saradnji sa pozorišnim rediteljem Petrom Pejakovićem, uz podršku kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, u sklopu širih projekata European Artizen Initiative (finansiran kroz EU program Kreativna Evropa), kao i ACT4CITY (koji finansira BAC – Balkanski program za umjetnost i kulturu).