KIC Budo Tomović – VIII Festival savremene klavirske muzike “Forte piano”


Osmi po redu festival savremene klavirske muzike “Forte piano” održaće se 24. i 25. februara u KIC-u “Budo Tomović”. Tema festivala je “Muzika (post)jugoslovenskog perioda”.

             Prvi dan festivala, četvrtak, 24.02. otvoriće učenici muzičkih škola (“Vasa Pavić”,”Petar II Petrović Njegoš” – Bar i Muzička škola Tivat) u 13 sati. Na večernjoj sceni od 19 sati nastupiće pijanistkinja Vesna Damljanović sa projektom “Žene u muzici” na kojem će predstaviti djela savremenih kompozitorki (Valentina Dutina, BIH, Isidora Žebeljan, Srbija, i Tatjana Prelević, Crna Gora). Prije koncerta od 18:30 biće organizovana prezentacija projekta „Žene u muzici“ u okviru kojeg učestvuju Valentina Dutina, Jelena Jovanović i Vesna Damljanović.

             Drugog dana festivala, tačnije u petak, 25.02. profesor Dragoljub Šobajić održaće predavanje pod nazivom “Klavirska muzika u Jugoslaviji” u Multimedijalnoj sali KIC-a u 13 sati. Na večernjem programu su dva koncerta: pijanistkinja Biljana Gorunović (redovna profesorica Univerziteta umjetnosti u Novom Sadu) izvešće koncert pod nazivom “Omaž Miloju Milojeviću” u 19 sati, a nakon toga predstaviće se i pijanistkinja Marija Mitrović (nastavnica klavira u Umjetničkoj školi Vasa Pavić”) multimedijalnim programom “Yu-topija” (Vito Žuraj, Slovenija, Dino Residbegović, BIH, Srđan Hofman, Srbija, Margareta Petrić, Hrvatska, Ana Pandevska, Makedonija i dr.).

             Svi koncerti održaće se u velikoj sali KIC-a “Budo Tomović” koji je i organizator festivala.

            “Festival savremene muzike Forte piano nastao je prije osam godina na inicijativu Mire Popović u okviru Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“ u Podgorici, sa željom da se učenicima i nastavnicima ponudi novi repertoar koji bi im omogućio da zavire u svijet savremene muzike. Muzika za klavir dvadesetog (i dvadest prvog) vijeka je toliko raznovrsna ali ipak neistražena, čak i zapostavljena kod nas, kako u muzičkom obrazovanju tako i na muzičkoj sceni. Zbog toga je naša ustanova podržala ovaj festival, a od ove godine ga organizuje u punom kapacitetu. Susret sa savremenicima je veoma značajan za muzičare i publiku. Iako su klavirsku muziku u prošlosti razvijali kompozitori i pijanisti svog vremena (kroz epohe klasicizma i romantizma naročito) mnoštvo smjerova moderne i savremene muzike dovelo je do novog klavirskog stvaralaštva koji reflektuje novo vrijeme i nosi novi umjetnički senzibilitet baš kao i oni koji su za nama – umjetnost je reflaksija vremena u kojem kompozitori žive, stvaraju i osjećaju i svijet oko sebe. Nadamo se da će kroz klavir kao medij savremena muzička estetika osvojiti naš maleni kulturni prostor i omogućiti publici da stekne nova znanja i iskustva u poimanju i slušanju savremene muzike. “ urednica muzičkog programa Maja Popović

             „(Post)goslovenska savremena muzika kao dio kulturnog nasleđa jedinstvenog kulturnog prostora u nekadašanjoj zajedničkoj državi – Jugoslaviji ostavila je bogat i raznovrstan opus djela brojnih kompozitora koji su otkrivali sebe najprije u “romantičnom potvrđivanju nacionalnih identiteta” sve do prve polovine XX vijeka. Nakon II svjetskog rata jugoslovenski kompozitori se brzo uključuju u savremena razvojna kretanja u muzičkoj avangardi ili se pridružuju  nekom od “neoizama” (nekolasicizam, neoromantizam ili neoimpresionizam). Za takav tok razvoja jugoslovenske savremene muzike zaslužne su dvije velike muzičke manifestacije kompozitorskog stvaralaštva: Muzičko bijenale u Zagrebu (osnovano 1961. godine), koje je bilo usmjereno na avangardnu muziku evropskih i američkih autora s ciljem da  se domaći kompozitori upoznaju sa savremenim muzičkim jezicima i Jugoslovenska muzička tribina u Opatiji (osnovana 1964. godine) na kojoj su svake godine učestvovali domaći muzički stvaraoci različitih provenijencija. Time su se stekli uslovi da vremenom neki od najuspjelijih domaćih kompozitora učestvuju na međunarodnim festivalima savremene muzike.

              Nakon dezintegracije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u ratovima 90-ih godina, ratne trube su nadjačale plemenite ideje muzičkog stvaralaštva. U tako turbulentnim vremenima razvoj muzičkog stvaralaštva se nastavlja u novoformiranim državama (bivšim republikama SFRJ), gdje stasavaju nove generacije kompozitora i nove ideje. Novostvorene države usmjerene su uglavnom na sebe, a saradnja s drugim državama bivše Jugoslavije na polju kuture i umjetnosti je bilateralnog karaktera, nekad i kroz projekte međunarodnih organizacija koji nastoje da povežu ove države putem kulture i umjetnosti, a u skladu s njihovim politikama jačanja saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

              Tema ovog festivala otvara mogućnost da makar djelimično revalorizujemo jugoslovensku klavirsku muziku, istovremeno da upoznamo klavirsko stvaralaštvo nastalo u post- jugoslovenskom periodu s ciljem da damo doprinos obnavljanju kulturnh veza sa državama nekadašnje zajedničke domovine i postanemo bliži umjetničkim idejama i novoj generaciji kompozitora u ovom regionu.“ osnivačica i umjetnička koordinatorka festivala Mira Popović.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen + thirteen =