Knjiga o crnogorskim internircima u Nađmeđeru predstavljena u Bačkom Petrovcu


Knjiga „Nađmeđer 1914-1918, logor i groblje crnogorskih interniraca” autora Nenada Stevovića i Mihala Spevaka, u izdanju Matice slovačke na slovačkom jeziku, predstavljena je u Bačkom Petrovcu, vojvođanskom gradu u kojem je sjedište slovačke zajednice u Srbiji.

O knjizi su, uz autore, govorili Vilijam Komora, sekretar i Maroš Smolec upravitelj Matice slovačke. Pored zvanica iz kulturnog i javnog života Slovaka u Vojvodini, događaju je prisustvovala i delegacija parlamenta Slovačke kao i ambasador Slovačke u Beogradu Mihal Pavuk.

Sa promocije u Bačkom Petrovcu

Istaknuto je da su autori, uz upotrebu metodoloških pravila koristeći se arhivskom i memoarskom građom, objektivno predstavili činjenice o austrougarskom logoru u gradu Nađmeđer, koji je nakon Prvog svjetskog rata teritorijalno pripao Slovačkoj. Kao vječni trag u očuvanju kolektivnog sjećanja knjiga donosi podatke o 565 crnogorskih interniraca koji počivaju na logorskom groblju.

Autori sa zvanicnicima

Za dosadašnju višegodišnju saradnju Matica slovačka je Nenadu Stevoviću i Mihalu Spevaku uručila visoka priznanja, medalje za „širenje slovenskog zajedništva i izgradnju slovačko-crnogorskih kulturnih odnosa u cijelom svijetu”. Matica slovačka je najstarija slovačka nacionalna kulturna i naučna organizacija, osnovana u gradu Martinu 1863. godine.

Medalje Matice slovačke za Nenada Stevovića i Mihala Spevaka

Prvo izdanje knjige „Nađmeđer 1914-1918, logor i groblje crnogorskih interniraca” objavila je Matica crnogorska 2018. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × three =