Ko je PETAR ORAHOVAC?

 

 

PETAR ORAHOVAC 

Rođen 30.01.1857 u selu Orahovo Crna Gora, a preminuo 06.05.1922 godine u Sofiji, Bugarska.

Petar Petrov Orahovac je bio ljekar i društveni radnik crnogorskoga porijekla i jedan od organizatora zdravstva u Bugarskoj. Otac je akademika, prof.dr. Dimitra Orahovca.

Biografija: Petar orahovac je rođen 30.01.1857 u selu Orahovo u Crnoj Gori. Studirao je pravo u Rusiji, a 1875 godine prekida svoje školovanje i priključuje se ustanku u BiH od 1875 do 1878 godine. Učestvuje u srpsko-turskom ratu 1876 godine. Po završetku rata vraća se u Rusiju i završava medicinu u Moskvi. Po završetku studije seli se u Bugarsku i 1884 godine radi kao okružni lekar u Kuli, Loveču, Vidinu i Sofiji. Naznačen je za direktora sofijske sanitarne službe 1898 godine, a od 1901 – 1902 za direktora državne sanitarne inspekcije.

Petar Orahovac je jedan od osnivača i rukovodioca bugarskog ljekarskog društva, a 1909 – 1910 je izabran za predsjednika Vrhovnog medicinskog savjeta.

Od 1895 godine rukovodi Prvom školom milosrdnih sestara u Bugarskoj a od 1900 godine je prvi Upravnik bolnice “Crveni Krst”. Za vreme njegovog upravljanja prvi put su počele da se koriste vozila hitne pomoći.

Idejni je član Demokratske partije a od 1910 do 1914 narodni poslanik a u periodu 1910-1911  je predsjednik običnog narodnog Sobranja Bugarske.

Njegovu sliku možete viđeti u holu bugarske Skupštine i danas.

 

Bugarska skupstina

 

Izvor teksta: Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji

Fotografija preuzeta sa sajta http://grid3.rs