Komita Đoko Popović

Popović Svetozar Sveto
O komiti Đoku Popoviću

Komitski pokret u Crnoj Gori, kao i svi pokreti koji prkosi i smeta interesima vladajuće strukture, gutao je ljude spremne i odane da poginu za svoja shvatanja i istinska opredjeljenja. Stradalo je mnogo ljudi kojima se nezna ni groba ni mramora, nestajali su pod okriljem noći ili spletom, ko zna kakvih i kojih okolnosti. Tadašnja vlast je bila surova a komitski pokret velika smetnja za nesmetano funkcionisanje novostvorene Države u kojoj je Crna Gora izgubila vjekovni suverinitet.

Đoko Popović, mlad, naočit Crnogorac spreman da se suprostavi novoj, nadošloj sili uključio se u komitski pokret Crne Gore među prvima. Postao je dio Crnogorske pobune protiv novog režima. Rođen u staroj Crnoj Gori, na nekadašnjoj granici sa Turcima, u selu Mala Zagreda kao peti sin Lazara – Šuja Popovića nosioca zlatne medalje Obilića koju je zaradio braneći Crnu Goru na Grahovcu i ostalim crnogorskim ratištima vođenim za čast i slobodu Crne Gore, Đoko je pošao očevim stopama, priključio se komitskom pokretu. Kao mladu čovjeku koji je rođen 1898. godine postao je veza i povjerljiv čovjek komitskih pokreta u Crnoj Gori pa je na jednom takvom zadatku noseći poruku Komita iz Katunske nahije istomišljenicima u Podgorici i stradao.

Pod okriljem noći iz Zagrede pored rijeke Sušice pošao je da se sretne sa svojim istomišljenicima i da im preda poruku svojih drugova u zakazano vrijeme i na zakazano mjesto. Režimski ljudi su  bili brži i presjekli su mu put na malom mostu na rijeci Sušici i tu ga ranili. Nijesu mu smjeli prići ranjenom da ga dotuku već su se smenjivali da ga čuvaju dok ne izdahne. Po pričanju, sjutri dan je izdahnuo ali i njegovo mrtvo tijelo bila je prijetnja onima kojima je smetao pa su ga držali kao mamac tri dana ne bi li po njega došli njegovi drugovi i porodica. Glas o njegovoj smrti starina Šujo, njegov otac primio je sjedeći na piđžunu ispred kuće odakle se kao na dlanu vidi Bjelopavlićka Ravnica i rijeka Sušica gdje muje poginuo sin, tiho je rekao -“Mi njemu ne možemo više pomoći. Čuvajte se vi moja đeco”- misleći na njegove drugove i istomišljenike. Njegovo tijelo, na mjestu pogibije ostalo je nepomično tri dana jer su ga čuvale njegove ubice očekujući da se pojavi neko od njegovih drugova ili porodica a što bi im poslužilo kao novi mamac i povod za nova ubistva. Nakon tri dana njegovo beživotno tijelo je utovareno na konjska kola i sahranjeno na Čepurcima bez bilo kakvih obiležja i pogreba koji zaslužuje svaki čovjek makar i bio neistomišljenik tada moćnika. Njegov grob je davno prekopan ali je ostala istina o komiti Đoku Popoviću koju danas objavljuje unuk, njegovog tri godine, starijeg brata Milovana.