Koncert klavirskog tria “Tritonus” u Briselu

 
 
 

Brisel (27. novembar) – Misija Crne Gore pri Evropskoj Uniji i Ambasada Crne Gore u Belgiji priredili su koncert klavirskog tria “Tritonus“ kojeg čine Miran Begić, Igor Perazić i Bojan Martinović.  Sala u zgradi crnogorske ambasade je bila ispunjena do posljedjeg mjesta, a na repertoaru su se našla djela Mendelsona i Šostakoviča.

 

tritonus brisel 1a

tritonus brisel 2

 

Ambasador Ivan Leković, šef Stalne misije Crne Gore pri Evropskoj Uniji je pojasnio kako se koncert održava u čast 200.godišnjice od rođenja Petra II Petrovića Njegoša. Nakon koncerta, prisutni su imali priliku da probaju čuvena crnogorska vina, kako vinarije Plantaže, tako i malih proizvođača vina iz Crne Gore. Koncertu su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora kao i crnogorski građani koji žive u Belgiji.

 

tritonus brisel 3

tritonus brisel 4

tritonus brisel 5

 

Prije samo mjesec dana, Misija Crne Gore pri Evropskoj Uniji je organizovala i izložbu radova crnogorskih umjetnika u Evropskom Parlamentu, a u planu su i brojni drugi kulturni događaji. Ovakve manifestacije doprinose učvršćivanju slike o Crnoj Gori kao dijelu evropskog kulturnog prostora, i predstavljaju dodatni impuls u procesu približavanja naše države Evropskoj Uniji.  

 

tritonus brisel 6

tritonus brisel 7

tritonus brisel 7b

 

Izvor: Montenegrina.net