“Korak po korak san po san”


Slobodan Zoran Obradović
“Korak po korak san po san”

(Fragmentarni prikaz)

Rođen 1962.godine u Beranama, Crna Gora. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1984.godine. Živi i radi u Bijelom Polju. Autor zbirke pjesama i kratkih priča pod nazivom “Korak po korak San po san” i  knjige za djecu “Rasteš kao da te za uši vuku“.

Mail: slob@t-com.me
Kontakt telefoni: +382/68052452;KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU DA OTVORITE
SADRŽAJ IZABRANIH DJELOVA ZBIRKE