KotorArt Don Brankovi dani muzike dobitnici projekta “The New Normal”


UNESCO uz festival i u 2021. godini


Kotor, 28. decembar 2020.

Međunarodni Festival KotorArt Don Brankovi dani muzike narednog ljeta realizuju projekat pod nazivom The New Normal, odobren od strane Generalne direktorice UNESCO-a, Odri Azule. Međunarodna konferencija, kao centralna aktivnosti projekta, u Kotoru će okupiti stručne ljude iz različitih oblasti poput umjetnosti, turizma, ekonomije i kulturne politike u cilju sagledavanja nove stvarnosti.

Ciljevi projekta su, promišljanje, preispitivanje i preoblikovanje uloge koju projekti u umjetnosti i kulturi nose, zatim analiza i rasprava o mogućim načinima za ublažavanje uticaja pandemije izazvane virusom COVID-19 na sektor kulture, kao i kulturnog turizma. Takođe, jedna od bitnijih uloga ove konferencije je da ukaže na značaj kulture kao osnove za održivi razvoj i da ponudi moguće strategije i mjere za jačanje otpornosti i zaštite kreativnog i kulturnog sektora u turbulentnim vremenima.

Centralni događaj ovog projekta pod nazivom Nova normalnost: novo sagledavanje, promišljanje i remodelovanje uloge umjetnosti i kulture nakon COVID-19 biće upravo konferencija sa regionalnim stručnjacima, koja će se emitovati uživo putem interneta, dok će njihova diskusija biti upotpunjena sa adekvatnim filmskim programom, publikacijom koja će sadržati zaključke i preporuke do kojih se došlo tokom diskusije, kao i objavljivanjem podcast-a kroz koji će diskusija sa konferencije doći do šireg auditorijuma.

KotorArt Don Brankovi dani muzike su tokom ljeta 2020. godine organizovali nekoliko ispraćenih i zapaženih diskusija i konferencija. Direktor Festivala, pijanista Ratimir Martinović, u Malim noćnim razgovorima sa našim proslavljenim gitaristom, Milošem Karadaglićem, razgovarao je na temu uticaja korona virusa na umjetnost, umjetnike i koncertnu aktivnost, dok je diskusija na temu Festivali u doba krize okupila nekoliko direktorki i direktora festivala iz različitih gradova Crne Gore i regiona, gdje su učesnici izložili svoja gledišta o temi i ovogodišnjim planovima u odnosu na okolnosti nakon čega je uslijedila debata na temu pozicije, uticaja, značaja, mjesta i smisla festivala u kriznim vremenima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × 1 =