Ljubomir Nenadović – Crnogorski jezik, 1857. godine

 

 

Ljubomir Nenadović

Crnogorski jezik, 1857. godine

 

=======

…”Bio sam u crkvi i pohodio sam školu na Obodu. U svim školama je jezik crnogorski, u mnogome različan od onoga priznatog lepog jezika na kome je Biblija prevedena”, (misli na Vukov jezik).
“Ako Crnogorci produže svoje škole, kao do sada, onda posle sto godina između ta dva jezika biće veća razlika nego sto je izmedju portugalskog i španskog…”

=======

Nenadović je u tom zapisu napisao da je Crnogorcima, kako je rekao, za ljubav književnog jedinstva predlagao da pišu onako kako se piše u Beogradu i Novom Sadu.
Medjutim, na Cetinju su mu rekli da je ljepše i običnije kazati “lijepa, bijela, sijeda brada u đeda, nego “lepa, bela, seda brada u deda”.