Lovorka Čoralić – “U slavu Prejasne Republike”: Peraški ratnici – čuvari duždevog stijega


Poštovani pośetioci, nastavljamo sa objavljivanjem naučnih radova dr Lovorke Čoralić, člana Hrvatskog instituta za povijest. Naučno istraživački rad “U slavu Prejasne Republike”: Peraški ratnici – čuvari duždevog stijega se odnosi na zastavničku službu – obavezu čuvanja duždeve ratne zastave na admiralskom brodu vrhovnog zapovjednika mletačke mornarice – koju su pripadnici 12 peraških bratstava obavljali od 1571. do 1797. godine. 

Zahvaljujemo se gosp. Lovorki Čoralić koja nam  je svesrdno ustupila svoje radove i dala saglasnost za njihovo objavljivanje.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sa portala i dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

 

Lovorka Čoralić rođena je 1968. godine u Zadru. Studij povijesti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990. Magistrirala je na istom fakultetu 1995. temom o cestovnim komunikacijama u srednjovjekovnoj Hrvatskoj (objavljeno pod naslovom Put, putnici, putovanja: ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama, AGM, Zagreb, 1997.). Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranila je 1998. godine doktorsku disertaciju pod naslovom “Hrvati u Mlecima” (objavljeno pod naslovom U gradu svetoga Markapovijest hrvatskezajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb, 2001.) Kao znanstveni asistent bila je zaposlena od 1992. do kraja 1997. godine u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; potom prelazi u Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, gdje 1998. stječe zvanje znanstvenog suradnika. Na Studiju povijesti pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje “Povijest Venecije do 1797. godine” i “Povijest Italije u XIX. i XX. stoljeću”. Na osnovi održanog nastupnog predavanja dana 26. IV. 2001. godine na temu “Hrvatski prinosi mletačkoj toponomastici” stekla je znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti.

U svom znanstvenom radu proučava poglavito političke, gospodarske i kulturne veze između zapadne i istočne jadranske obale od 15. do 18. stoljeća, s osobitim naglaskom na problematici nazočnosti i djelovanja hrvatskih iseljenika u Mlecima i na području Veneta. U sklopu istraživačke djelatnosti proučava i povijest Dalmacije i Boke kotorske u ranom novom vijeku, kao i okolnih područja Crne Gore, Bosne i Albanije. Kao stipendist organizacije Alpe Adria i Ministarstva vanjskih poslova Italije (Odsjek za kulturne veze) dva je puta (1992. i 1994. god.) boravila na stručnom usavršavanju u Veneciji. U proteklim godinama objavila je niz znanstvenih, stručnih i popularnih radova u hrvatskoj i inozemnoj periodici o hrvatsko-talijanskim povijesnim i kulturnim vezama.

 

Uvod:

Središnja tema istraživanja je zastavnička služba – obaveza čuvanja duždeve ratne zastave na admiralskom brodu vrhovnog zapovjednika mletačke mornarice – koju su pripadnici 12 peraških bratstava obavljali od 1571. do 1797. godine. U radu se podrobno predstavljaju ustrojstvo i temeljna obilježja zastavničke službe i njenih nosioca, ukazuje na pravilnik o ponašanju i obavezama zastavnika prema vrhovnom zapovjedniku mornarice, ali i prema peraškoj opštini. Zaključuje se da je zastavnička služba bila istovremeno odlikovanje i iskazivanje časti Perastu njegovim stanovnicima, ali i sredstvo postizanja konkretnih privrednih i političkih dobiti ovog bokeljskog grada.

KOMPLETAN RAD MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU