Manastir Ostrog

 

 

“Manastir Ostrog je jedno od najpoznatijih svetilišta na Balkanu, podignuto na nepristupačnoj ostroškoj litici nedaleko od Nikšića, posvećeno svetom Vasiliju Ostroškom. Manastir je podignut u XVII vijeku, a u ćivotu ovoga manastira čuvaju se mošti ostroškog sveca. Manastir je obnovljen u periodu od 1923. do 1926.”

Iz kolekcije “Baština Crne Gore I”
izdanje CKB i Vijesti

 

“Gore, visoko u nebo, uklesan u stijeni, bijeli se manastir Ostrog, čuvena svetinja i raj za dušu za sve vjernike. Tu se osjećate spokojnim, blizi Bogu, posebno kada “milosno zvono zacikta sa tornja” (A. Šantić), a onda
„Spokojno ćuti manastir i spava
maleni toranj stražari i bdije
i dolje, mirno teče Zeta plava” (A. Šantić),

kroz Bjelopavlićku ravnicu, u zagrljaju vrba i livada sanja…”

Iz teksta
NIKSIĆgrad  velikog  srca… moj   rodni  grad, moj  zavičaj!”
autora Nade Jeknić

 

Na ulazu u Gornji Manastir Ostrog

Manastir Ostrog