Manifestacija “Podgoričko kulturno ljeto 2018” – Otvorena izložba fotografija dr Maje Đurić

Tradicionalna manifestacija “Podgoričko kulturno ljeto 2018” počela je izložbom fotografija dr Maje Đurić pod nazivom “Odraz”. Izložba je otvorena u četvrtak, 31.maja, u Modernoj galeriji Muzeja i galerija Podgorice.

Izložbu u Modernoj galeriji čine portreti ljudi iz Crne Gore đe su simbiozom modernoga i tradicionalnoga predstavljeni: poznati – anonimni, ambijentalni portreti, analogija kamena – izraza lica uz pomoć korišćenja različitih tehnika štampe fotografije na savremenim materijalima đe su upotrebljene klasične i nove fotografske tehnike ovog medija.

Maja Đurić je rođena 30. novembra 1966. godine u Cetinju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Radom Manirizam kod Ticijana diplomirala je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Dvije godine kasnije, u Pragu, magistrirala je na temu poslijeratne fotografije u Srbiji i Crnoj Gori. Doktorirala je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, 2010. godine, kapitalnim djelom Fotografija u funkciji kreiranja kulturnog identiteta Crne Gore 1840–1940 godine. Magija fotografije opsjeda je od 1983. godine. Deceniju kasnije počinje objavljivati fotografije, da bi ih poslije četiri ljeta prvi put izložila. Kasnije učestvuje na više od pedeset izložbi; od Budimpešte, preko Moskve, do Šangaja. Njen put je protkan različitim temama. Družeći se sa ljudima iz sfere filma, pozorišta i akademskog života, bilježila je njihove najubjedljivije portrete. Obilazeći krajolike pravila je nestvarne snimke pejzaža. Boraveći u manastirima i crkvama i oko njih, kamerom je pripovijedala atmosferične priče o religiji, arhitekturi i skulptorskim djelima. Istraživanjem istorije fotografskog medija oplemenjivala je i svoje stvaralaštvo.

Za više informacija o stvaralaštvu umjetnice, kliknite na njeno ime: MAJA ĐURIĆ.

Autorka izložbe dr Maja Đurić, zahvalila se Seadu Đokaju i Neli Savković Vukčević na pozivu za ovu izložbu kojom je otvorena manifestacija Podgoričko kulturno ljeto, kao i studentima i drugima koji su pomogli da do realizacije izložbe dođe. Prenijela je i utiske šta za umjetnike uopšte i nju lično znači organizacija jedne ovakve izložbe. Više u video zapisu.

Izložbu je otvorila gospođa Nela Savković Vukčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Podgorice. U svom obraćanju, između ostalog je kazala da Maja Đurić kao princeza Ksenija ispovijeda ljubav prema Zemlji kroz najljepše filtere svoje duše. Više u video zapisu.

DIO IZLOŽENIH RADOVA

POŚETIOCI NA OTVARANJU IZLOŽBE