Marko Dragović: Izvještaj ruskog đakona Aleksija – sekretara Petra I, o bitkama na Martinićima i Krusima

 

 

Tekst preuzet iz:

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - naslovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - impresum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - naslovna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - izdavac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ RUSKOG ĐAKONA ALEKSIJA – SEKRETARA PETRA I,
O BITKAMA NA MARTINIĆIMA I KRUSIMA

 

“Mahmut paša Bušatlija, vezir od Arbanije, zadao se je bio cijenu da oslobodi od sultanske vlasti Arbaniju, Epir i Tesaliju, pa da postane nezavisni gospodar nad ove tri oblasti. No Mahmut paša je vrlo dobro znao da će mu u izvršenju ovoga djela mnogo smetati Crna Gora, pa je htio ovu ili sasvijem pokoriti ili je toliko oslabiti, da mu ova nikakve smetnje ne može učiniti. Osobito pak Mahmut paša srdio se je na svetoga Petra, što je ovaj primao u svoju zaštitu hrišćane Zetske, i što je već bio prisvojio na Crnoj Gori Bjelopavliće, Pipere i druga brdska plemena…”

 

Kompletan tekst možete pročitati
ako kliknete na naslovnu stranu knjige

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - naslovna