Marko Petrović Njegoš

 

Montenegrina nastavlja saradnju sa mladim stvaraocima iz različitih oblasti kulture. Ovoga puta sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo mladog vajara Marka Petrovića Njegoša. Nadamo se da će studenti umjetničkih akademija i akademski umjetnici na početku svoje karijere slijediti njegov primjer i putem našeg sajta javnosti prezentovati svoj rad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezime: PETROVIĆ NJEGOŠ
Ime: MARKO
Datum rođenja: 21.12.1980 godine, Nikšić – Crna Gora


ADRESA:

Mušovina b.b.
81 400 Nikšić
Crna Gora

 

KONTAKT:

Telefon: +382 (0) 40 215 394
Mob: +382 (0) 69 496 771
E mail: mpnjegos@gmail.com 


EDUKACIJA:

Diploma bečelor vajara,
Diploma Specijalističkih studija na Fakultetu Likovnih Umjetnosti na Cetinju – Crna Gora,
odsjek (vajarstvo), mentor prof. Predrag Milačić


VAŽNE IZLOŽBE:

2007 Izložba studenata, VIP klub – Cetinje;
2008 Godišnja izložba Fakulteta Likovnih Umjetnosti na Cetinju;
2008 “Noć Muzeja”, Muzeji i Galerije – Podgorica;
2008 Svijetski biennale studenskog plakata – Novi Sad
2008 Izložba Fakulteta Likovnih Umjetnosti sa Cetinja i studenata fakulteta Arhitekture iz Podgorice,”Plavi Dvorac” – Cetinje;
2008 Međunarodna izložba plakata u Tuzli – Bosna i Hercegovina;
2009 Godišnja izložba Fakulteta Likovnih Umjetnosti na Cetinju;
2009 Savremena Crnogorska Skulptura, Umjetnička kolonija – Danilovgrad
2010 Izložba studenata Fakulteta Likovnih Umjetnosti Cetinje, klub Berlin – Podgorica
2010 Izložba studenata Fakulteta Likovnih Umjetnosti Cetinje, Scottish Pub Academia – Cetinje
2010 Izložba mladih nikšićkih umjetnika, Galerija Forum – Nikšić
2010 Savremena Crnogorska Skulptura, Umjetnička kolonija – Danilovgrad
2011 Godišnja izložba Udruženja Likovnih Umjetnika Crne Gore – Podgorica;
2011 Savremena Crnogorska Skulptura, Umjetnička kolonija – Danilovgrad

 

NAGRADE:

2011 Nagrda ( pravo izlaganja ), 44 Hercegnovski zimski salon


SIMPOZIJUMI

2011 Simpozijum skulpture, Skadar – Albanija


UČESTVOVANJE NA PROJEKTIMA

Poklon presjednika Crne Gore predsijednicima jugoistočne evrope i članovima UNESCO-a na samitu 2009 godine, ujedno i promovisnje propagandnog programa za očuvanje kulturne baštine Crne Gore.

Član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2010 godine