U jednom dijelu projekta, portal Montenegrina se bavi modernom crnogorskom kulturom, dešavanjima na kulturnoj sceni Crne Gore, promocijom i afirmacijom umjetnika i njihovih projekata, najavom i prezentacijom rada crnogorskih institucija i organizacija koje se bave kulturom. Pružamo medijsku podršku značajnim festivalima i manifestacijama u oblasti kulture kojih iz godine u godinu ima sve više. 

U prethodnom periodu ostvarili smo saradnju sa svim značajnim državnim institucijama kulture koje u najvećoj mjeri kreiraju kulturnu scenu Crne Gore. Redovno najavljujemo aktivnosti Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Muzičkog centra Crne Gore, Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević”, Sekretarijata za kulturu i sport Podgorice, Crnogorskog narodnog pozorišta, Gradskog pozorišta Podgorica, Kulturno informativnog centra “Budo Tomović” Podgorica, Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” Podgorica, Crnogorske kinoteke, Manifestacija “Podgoričko kulturno ljeto” i “DEUS”, Galerije “Josip Bepo Benković” Herceg Novi, Centra za kulturu Tivat, Muzičke škole Tivat, Muzičke škole Kotor, Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor, Gradske galerije Kotor, Galerije solidarnosti Kotor, JU Muzeja i galerije Budve, JU Narodne biblioteke Budve, JU Grad teatar Budva, Kulturnog centra Bar, JU Muzeji i galerije Nikšić. Sa institucijama kulture na śeveru Crne Gore slabija je saradnja, prije svega zbog nepostojanja odgovarajućih marketing službi tih institucija koje bi pružale odgovarajuće informacije o njihovim aktivnostima. Ostvarili smo saradnju sa izuzetno velikim brojem organizacija nevladinog sektora koje su svoje aktivnosti usmjerili ka kulturi.

Medijski smo prijatelji značajnih kulturnih događaja i festivala iz oblasti kulture. 


MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA PERASTFESTIVAL ALTERNATIVNOG TEATRA PODGORICA – FIAT

2018.
2017.
2016.
2015.


KOTORSKI  KARNRVAL 


INTERNACIONALNI SAJAM KNJIGA PODGORICA

2021.
2020.
2019.

2017.
2016.
2015.


KOTORART

2021.
2020.

2018.
2017.
2016.


BARSKI LJETOPIS

2021.
2020.

2018.
2017.FESTIVAL GITARE NIKŠIĆ


OPEROSA MONTENEGRO FESTIVAL

2018.